AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

31.07.2017

ƏLYAZMAŞÜNAS ALİM VƏFAT EDİB

28 iyul 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Farsdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Həsənağa Nəcəfov 69 yaşında dünyasını dəyişib. Alim Azərbaycan ədəbiyyatının açılmamış səhifələrini ilkin mənbələr əsasında tədqiq etmiş, “Məğribi Təbrizinin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdi. Onun farsdilli əlyazmaların kataloqlaşdırılması sahəsində xüsusi xidmətləri olmuşdur. O, 6 kitabın müəllifi və həmmmüəllifi olmuşdur
Həsənağa Nəcəfov ötən əsrin 70-80-ci illərində Əfqanistanda, 90-cı illərində İranda tərcüməçi kimi çalışmış, respublikamızda orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. O, “20 Yanvar” əlili və prezident mükafatçısı idi.
Alimin ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir, səbr diləyirik.14.07.2017

“CƏNUBİ AZƏRBAYCAN YAZARLARI” SERİYASINDAN DAHA BİR KİTAB

“Ekoprint”  nəşriyyatı Cənubi Azərbaycan şairi Saleh Asim Kəffaş Pərvizin “Qanlı səhər” adlı şeirlər kitabını nəşr edib. Kitab AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin “Cənubi Azərbaycan yazarları” layihəsi əsasında işıq üzü görüb. Kitabın redaktorları Yədullah Kənani və Seyyid Məcid Əsridir.
“Qanlı səhər”i  transfonaliterasiya edib nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi Sona Xəyaldır. Kitab müəllifin 75 illik yubileyinə həsr edilib.13.07.2017

YAZI VƏ TƏSVİRİN VƏHDƏTİ

Seyfəddin Mənsimoğlu, “Xəttin sənət möcüzəsi”, Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 140 s. 
          İnsanın özünü kəşf etməsi onun həyat və yaradıcılıq uğurunun əsl mahiyyətini təşkil edir. Yaradıcı şəxs hər hansı bir sahədə bütün ömrünü qoya bilər, lakin əgər o, həmin sahə üçün doğulmayıbsa hansısa müvəffəqiyyətdən, sənət zəfərindən danışmaq mümkün deyil…


11.07.2017

“TUTİNAMƏ” İKİNCİ DƏFƏ NƏŞR EDİLİB

Türk mənşəli XIV əsr müəllifi Ziyaəddin Nəxşəbinin qələmindən çıxmış “Tutinamə” əsəri dünyanın ən məşhur sənət abidələrindən hesab olunur. Əsər dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunaraq təkrar-təkrar nəşr olunmuşdur. “Tutinamə”nin iki qədim əlyazma nüsxəsi də AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilir. İnstitutun əməkdaşı, fil.ü. f. d. Əkrəm Bağırov həmin nüsxələr əsasında bu yazılı abidəni dilimizə tərcümə etmiş və əsər ilk dəfə 1991-ci ildə kiril əlifbası ilə yüksək tirajla (50 000) “Azərnəşr”də çap olunmuşdur.
Bu günlərdə əsər ikinci dəfə latın qrafikasında “Kitab klubu MMC” tərəfindən çap olunaraq geniş oxucu kütləsinə təqdim edilmişdir.  10.07.2017

“NAXÇIVANIN MƏNƏVİ–MƏDƏNİ İRSİNƏ DAİR ƏLYAZMA MƏTNLƏRİ”

“Elm və təhsil” nəşriyyatı ilahiyyat və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi İbrahimovun “Naxçıvanın mənəvi–mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri” adlı monoqrafiyasını nəşr etmişdir. Əsər AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur. Üç fəsildən ibarət olan monoqrafiya qaynaqları yüzilliklərin dərin qatlarına gedib çıxan Naxçıvana dair əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqatına həsr edilmişdir. Kitabda AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondunda, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitututunda və bir sıra xarici ölkələrin kitabxanalarında saxlanılan türkdilli, farsdilli və ərəbdilli yazılı abidələr araşdırılmışdır. 


06.07.2017

DƏYƏRLİ TƏDQİQAT ƏSƏRİ

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin əməkdaşı Jalə Şükürovanın “Əziz Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyası bu günlərdə işıq üzü görüb.  Əsər institutun elmi şurasının 2 fevral 2017-ci il tarixli 01№-li qərarı nəşr edilib.
Kitabın elmi redaktoru akademik Möhsün Nağısoylu, rəyçisi fil.ü.e.d. Nəsib Göyüşovdur.03.07.2017

ƏMƏKDAŞLARIMIZ BEYNƏLXALQ KONQRESDƏ ÇIXIŞ ETMİŞLƏR

21-23 iyun 2017-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində “Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslıq və tarixşünaslığı üzrə XXIX beynəlxalq konqres” keçirilmişdir. Üç gün davam edən konqresdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi fondlar şöbəsinin baş elmi işçisi, t.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə  “Lev Nikolayeviç Tolstoyun AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun kolleksiyasında saxlanan  XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlinə aid əsərləri”, Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırov “Bəhmən Mirzə Qacar və onun irsi”,  Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin elmi işçisi Tahirə Əliyeva “İbn Sinanın əsərlərinin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazma nüsxələri barədə” adlı məqalələrlə çıxış etmişlər. Böyük maraqla dinlənən məqalələr konqresin “Asiya və Afrika; irs və müasirlik” adlı ikicildlik toplusunda işıq üzü görmüşdür.29.06.2017

NADİMİN YENİ ŞEİRLƏRİ AŞKAR EDİLMİŞDİR

Bu günlərdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov və institutun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimov XIX əsrdə yaşamış Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Baxış Nadimin izi ilə şairin vətəni Hacıqabul rayonunun Nəvahi kəndində və rayonun tarix-diyarşünaslıq muzeyində olmuş, şairin qohumları, yaradıcılığı ilə maraqlanan şəxslərlə görüşmüş, qəbriniı ziyarət etmişlər. 


24.06.2017

ƏMƏKDAŞIMIZ TƏŞƏKKÜRNAMƏ ALIB

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxana və elmi informasiya  şöbəsinin əməkdaşı Aytən Quliyeva AMEA-nın Folklor İnstitutu tərəfindən keçirilmiş “Molla Pənah Vaqif və folklor” respublika elmi-praktik konfransında iştirak edib. “Mola Pənah Vaqif  yaradıcılığında mənzum məktublaşma” adlı məruzəyə görə iştirakçıya “Təşşəkkür bəlgəsi” verilib.24.06.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI NƏSİMİNİN VƏFATININ 600 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİBLƏR

İyunun 23-də Mərkəzi Elmi Kitabxanada AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600 illiyinə həsr olunan “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfrans AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Azadə Rüstəmovanın xatirəsinə ithaf olunub. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və Hindistandan olan mütəxəssislər də iştirak ediblər.


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014