ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.hieb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

25.11.2015

ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ LİQASISININ TƏŞKİLAT RƏHBƏRİ İNSTİTUTUMUZUN QONAĞI OLDU

25 noyabr 2015-ci il tarixdə Ərəb Dövlətləri Liqasısının təhsil, mədəniyyət və elm məsələləri üzrə təşkilatının (ALESCO) baş direktoru Dr. Abdullah Hamad Muharəb və onun rəhbərlik etdiyi işçi qrupu AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldu. Qonaqlar İnstitutun ekspozisiyası zalında nümayiş olunan mulyajlar, əski-çap kitabları sərgisi, eləcə də institutun fondunda saxlanılan “Qurani-Kərim” nüsxələri ilə yaxından tanış oldular və geniş məlumat əldə etdilər. Ekspozisiya zalında yerləşdirilən informasiya köşkü də qonaqların diqqətini cəlb etdi və onlarda böyük maraq oyatdı. Görüşün sonunda onlar Əlyazmalar İnstitutunda olmaqlarından məmnunluq duyduqlarını bildirdilər.25.11.2015

BÖYÜK TÜRKMƏN ŞAİRİ MƏHTİMQULU FƏRAQİNİN “DİVAN”I NƏŞR EDİLMİŞDİR

Böyük türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin “Divan”ı ilk dəfə olaraq Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan nüsxə əsasında nəşr etdirilmişdir. Əsərin mətni ilə bərabər fotofaksimilesi də verilmişdir. Akademik İsa Həbibbəylinin elmi redaktorluğu və ön sözü ilə çap edilən əsəri filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, türkmən tədqiqatçıları Rəhmanverdi Qodarov və Rəhimməmməd Kurenov müasir əlifbaya transliterasiya etmiş, İsmixan Osmanlı türkmən dilindən Azərbaycan dilinə çevirərək qeyd və izahlar yazmışdır. Paşa Kərimov və İsmixan Osmanlı da kitaba ön söz yazmışlar. Kitabın rəyçiləri akademik Teymur Kərimli, Tükmənistan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Annaqurban Aşırov və filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məmməd Əliyevdir.25.11.2015

HACI ŞEYX HƏSƏN MOLLAZADƏNİN KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Görkəmli ilahiyyatçı alim Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvinin “Kitabi-bəsirət və şiracül-əfkar" kitabı (transfoneliterasiya) çapdan çıxmışdır. Didaktik-nəsihətamiz mövzulu bu əsəri Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Səbinə Əhmədova müasir əlifbaya transfoneliterasiya etmiş, ön söz və lüğət yazmışdır. Redaktor Hacı Mustafa Mail oğludur.17.11.2015

AMERİKALI ALİMLƏR ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAĞI OLDULAR

Noyabrın 17-də ABŞ-ın “Smithsonian” Təbiət Tarixi Milli Muzeyinin aparıcı tədqiqatçı antropoloqu, muzeyin Asiyanın mədəni tarixi proqramının direktoru Pol Teylor, bu ölkənin bir qrup alim və mütəxəssisi ilə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda təşkil olunmuş görüşdə iştirak etdilər. Görüşdə institutun direktoru akademik Teymur Kərimli qonaqlara Azərbaycan əlyazmaşünaslığının tarixi barədə məlumat verdi.


16.11.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ BEYNƏLXALQ ELMİ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu 5-7 noyabr 2015-ci il tarixlərində Türkiyənin Iğdır şəhərində keçirilən “Tarix və kültür bağlamında Iğdır” adlı Uluslararası Simpoziumda iştirak etmiş və “Iğdır maniləri və onlarda işlənən fars mənşəli sözlər” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə İğdır maniləri ilə Azərbaycan bayatıları arasında ortaq nöqtələrin olduğunu vurğulamış və bunun səbəbini həmin folklor nümunələrinin eyni kökdən qaynaqlanması ilə əlaqədar olduğunu qeyd etmişdir.13.11.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR NEÇƏ ƏMƏKDAŞI MÜKAFATA LAYİQ GÖRÜLDÜ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar Elmlər Bölməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibətilə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun bir qrup əməkdaşını “Fəxri Fərman”a layiq görmüşdür.

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı – tar.ü.e.d.
Bağırov Əkrəm Daxil oğlu – fil.ü.f.d.
Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu – fil.ü.f.d.


Humanitar Bölmənin akademik-katibi, akademik Teymur Kərimli təltif olunanları təbrik edərək “Fəxri Fərman”ları onlara təqdim etmişdir.12.11.2015

GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR AİLƏ FOTOŞƏKİLLƏRİNİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA HƏDİYYƏ ETDİ

Tanınmış bəstəkar Eldar Mansurov Əlyazmalar İnstitutuna gələrək ailə arxivində olan fotoşəkillərin elektron variantını və bu yaxınlarda tərtib edərək çap etdirdiyi “Mansurovlar” kitabını İnstituta hədiyyə vermişdir. Onun təqdim etdiyi fotolar toplusunda “Mansurovlar” nəslinin tarixinə dair 81 şəkil vardır. Eldar Manasurov ailə arxivində saxlanan digər fotoşəkil və sənədlərin surətlərini də Əlyazmalar İnstitutuna təqdim edəcəyinə söz vermişdir.11.11.2015

AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN DAHA BİR MARAQLI KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

AMEA-nın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar akademiyanın ilk təsisçilərindən olan Mirzə İbrahimov haqqında yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. “Mirzə İbrahimov” adlı kitabın müəllifi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlidir. Monoqrafiyada AMEA-nın beşiyi başında duranlardan biri, görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu, publisisti, ictimai-siyasi xadim, akademik Mirzə İbrahimovun həyatı, elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti tədqiqat obyekti kimi önə çəkilib. Kitab mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, kitabın baş məsləhətçisi və elmi redaktoru AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadədir.11.11.2015

DAHİ ŞAİRİN 100 AFORİZMİNDƏN İBARƏT KİTAB İŞIQ ÜŞÜ GÖRMÜŞDÜR

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 100 aforizmindən ibarət “Könüllər şairi” adlı kitab işıq üzü görmüşdür. Kitabda dahi şairin hikmətli kəlamları üç dildə - Azərbaycan, rus, ingilis dillərində verilmişdir. Kitabın tərtibçisi mərhum professor Rüstəm Əliyevdir. AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə bu kitaba “Filosof şairin ölməz kəlamları” başlıqlı ön söz yazmışdır. Kitabın redaktoru AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlidir.10.11.2015

"KİTABİ DƏDƏ-QORQUD"DAN BƏHS EDƏN DAHA BİR KİTAB OXUCULARIN İSTİFADƏSİNƏ VERİLDİ

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tərlan Quliyevin “Dədə Qorqud kitabı”: bir müqəddimə, üç boy...” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür.Kitabda alimin son illərdə “Kitabi-Dədə Qorqud” ilə bağlı məqalələri toplanmışdır. Burada Dədə Qorqud şeirlərinin qafiyə və vəzn xüsusiyyətləri, dastandakı dini məsələlər ön plana çıxarılır.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

"Filologiya məsələləri" jurnalı

www.filologiyameseleleri.net

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014