ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

30.11.2017

AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARI DÜNYA KİTABXANALARINDA

29 noyabr 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda  II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli açmış, multikulturalizmin Azərbaycanda həyat tərzi olmasını vurğulamışdır. 2017-ci ilin Prezident İlham Əliyev tərəfindən İslam Həmrəyliyi olmasını qeyd edən akademik Finlandiyada, İstanbulda, Daşkənddə, Sankt Peterburqda bununla bağlı geniş tədbirlər keçirildiyini vurğulamışdır. O, AMEA-nın Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə də bir çox tədbirlərə imza atdığını bildirmişdir. 


26.11.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN RƏHBƏRLİYİNƏ İTALİYADAN MİNNƏTDARLIQ

İtaliyanın Piza şəhərində həyata keçirilən Avisenna layihəsinin saytında AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimova minnətdarlıq bildirilmişdir. 


23.11.2017

QAZAXISTANLI MAGİSTRANTLAR ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA

22 noyabr 2017-ci ildə L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin tarix fakültəsinin magistrantları Orken Beketaev, Daken Xamzabek, Saltanat Sadvakasova, Ayaqoz Sultanova AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnsitutunda olublar.  Qonaqlar institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, insititutun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfovla görüşüblər.  


21.11.2017

ELAN

29 noyabr 2017-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin “2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında” 10 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq İslam ölkələrinin mədəniyyəti, ədəbiyyatı və tarixinə dair əlyazma abidələrinin tədqiqinə həsr olunmuş “Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.21.11.2017

ƏMƏKDAŞIMIZ AMEA-NIN NAXÇIVAN BÖLMƏSİNDƏ ELMİ EZAMİYYƏTDƏ OLUB

6-16 noyabr 2017-ci il tarixlərində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırov Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhərində yerləşən AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda elmi ezamiyyətdə olmuşdur.
Ə.Bağırov ezamiyyət müddətində fondda qorunan 380 vahid materialı –  293 əski çap və 80 əlyazma kitabını, xarici ölkələrdən alınmış 7 fotosurəti ilkin tədqiqata cəlb etmişdir. O, əlyazma materiallarının müəlliflərinin, üzünü köçürən katiblərin və kitablara daxil olan əsərlərin adlarının dəqiqləşdirilməsi işində fond əməkdaşlarına öz köməkliyini göstərmişdir.20.11.2017

SABAH QRUPLARININ TƏLƏBƏLƏRİNƏ M.V.VİDADİ ƏSƏRLƏRİNİN DİLİ MÖVZUSUNDA MÜHAZİRƏ OXUNUB

17 noyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfov Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin “SABAH” qruplarının tələbələri üçün “Azərbaycan yazılı abidələrinin dili” fənni çərçivəsində “Molla Vəli Vidadinin əsərlərinin dili” mövzusunda mühazirə oxumuşdur. 


13.11.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU İLƏ AMEA-NIN GƏNCƏ BÖLMƏSİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ İMZALANMIŞDIR

13 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə akademiyanın Gəncə Bölməsi arasında elmi əsərlərin, məqalələrin və monoqrafiyaların nəşri, birgə elmi-tədqiqat işlərinin, akademik araşdırma və informasiya mübadilələrinin aparılması, gənc elmi kadrların hazırlanması işinin əlaqələndirilməsi məqsədilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilə 5 il müddətinə nəzərdə tutulub. Onu Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və Gəncə Bölməsinin sədri, akademik Fuad Əliyev imzalayıblar.
Fikrimizcə, bu müqavilə elmi araşdırmaların koordenasiya edilməsi baxımından əhəmiyyətli olub, yeni birgə tədqiqatlara stimul vermiş olacaq.13.11.2017

ŞAH İSMAYIL XƏTAİ VƏ ŞAH TƏHMASİBİN YENİ ŞEİRLƏRİ AŞKAR EDİLİB

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə  direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli Kitabxanasından I Şah İsmayıl Xətainin və onun oğlu I Şah Təhmasibin ana dilində yazdıqları  şeirləri aşkar etmişdir. Xətainin Ankara Milli Kitabxanasındakı Əlyazma məcmuəsindən tapılmış “Şah Xətai” başlığı ilə gedən əsərləri qəzəl və qoşma janrlarında yazılmışdır. Onun bəzi mətbu şeirləri ilə bu əlyazmadakı şeirlər arasında fərqlər vardır. 


10.11.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA SABAH QRUPUNUN TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN NÖVBƏTİ MÜHAZİRƏ OXUNUB

8 noyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Bakı Dövlət Universitetinin Filolofiya fakültəsinin SABAH qruplarının 3-cü kurs tələbələri üçün “Azərbaycan yazılı abidələrinin dili” fənni çərçivəsində növbəti dərs keçilib. Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov tələbələrə “Səfəvilər dövrü ədəbiyyatı və XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda geniş mühazirə oxuyub. 


06.11.2017

TANINMIŞ YAZIÇI ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUB

Ingiltərə “Pen club”unun, Suriya Yazıçılar İttifaqının və İran Yazıçılar İttifaqı Idarə heyətinin üzvü, Azərbaycanın dostu, “Əl-ərabiyə” və “Əl-cəzirə” kanalında mütəmadi olaraq respublikamızı təbliğ edən  tanınmış yazıçı, tərcüməçi və tədqiqatçı Yusif Əzizi Bənitorof AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olub. Qonağı institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.  Paşa Kərimov, elmi katib, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov və Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi  şöbəsinin müdiri, professor Kamandar Şərifov qarşılamışlar. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014