AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

13.02.2017

BÖYÜK TƏDQİQATÇI HAQQINDA DƏYƏRLİ KİTAB

 AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Afaq Əliyeva və kiçik elmi işçi Pərvanə Teyyubovanın uzunmüddətli gərgin əməyinin məhsulu olan “Qulam Məmmədli arxivinin təsviri” kitabı işıq üzü görmüşdür. 


10.02.2017

“ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN ŞƏXSİ ARXİVİNİN TƏSVİRİ” KİTABI TƏQDİM OLUNDU

10 fevral 2017-ci il tarinxdə AMEA-nın  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda həmin institutun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin əməkdaşı İradə Vəzirovanın “Abbasqulu ağa Bakıxanovun şəxsi arxivinin təsviri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 


10.02.2017

“AZƏRBAYCAN MUĞAMI MİNİATÜRLƏRDƏ” ADLI KİTABIN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

9 fevral 2017-ci il tarixdə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK) “Bir kitabın izi ilə. Azərbaycan muğamı miniatürlərdə” başlığı altında təqdimat mərasimi keçirilib.


08.02.2017

ƏMƏKDAŞLARIMIZA SERTİFİKAT VERİLMİŞDİR

31 yanvar 2017-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Hüsniyyə Əliyeva və Kitabşünaslıq və biblioqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Vüqar Hacıyev “AzScienceNet: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” mövzusu üzrə respublika elmi-praktiki seminarında iştirak etmişlər. Hər iki əməkdaşımıza AMEA Rəyasət Heyəti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sertifikatı verilmişdir.  01.02.2017

İNSTİTUT ƏMƏKDAŞININ 80 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

1 fevral 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda bir çox məsələlər müzakirə edilmişdir. Gündəliyində duran məsələlərdən biri də institutun qocaman əməkdaşı Həmid Adil oğlu Haqvediyin 80 illik yubileyinin qeyd edilməsi olmuşdur. 


01.02.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “GƏNCLƏR GÜNÜ” QEYD EDİLDİ

1 fevral 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclası giriş sözü ilə açan institutun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov 2 fevral “Gənclər günü”nün ölkəmizdə keçirilməsi tarixinə nəzər salmış, respublikamızda gənclər hərəkatının formalşmasında Ümummilli lider H.Əliyevin rolunu vurğulamış və institutun gənc alim-mütəxəssislərinin bu hərəkatdan geri qalmadığını, layiqli töhfələr verdiyini diqqətə çatdırmışdır. 


30.01.2017

TÜRKİYƏNİN MƏRMƏRƏ UNİVERSİTETİNİN ƏMƏKDAŞLARI ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLMUŞLAR

30 yanvar 2017-ci il tarixdə Türkiyə Mərmərə Universitetinin Gözəl Sənətlər fakültəsinin əməkdaşı, yardımçı Dos. Dr. Gülnihal Küpəli, Mərmərə Universitetinin  Türkiyə Araşdırmalar İnstitutunun  yrd. Dos. Dr.-u Mehdi Gəncəli, Oğuz-Osmanlıca öyrətmən Şeyda Aysun və sənətçi Balu Kackaner Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olmuşlar. 


30.01.2017

ƏMƏKDAŞIMIZI TƏBRİK EDİRİK!

27 yanva 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda birdəfəlik Müdafiə Şurasının yığıncağı keçirilmişdir. İnstitutun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin sədrliyi ilə keçən iclasda institutun doktorantı, Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsinin müdiri Nigar Xan qızı Babaxanovanın 3356.01 - "Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq" ixtisasından tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycan kitabxanaları beynəlxalq informasiya mühitində (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının təcrübəsi əsasında)” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi baş tutmuşdur.
             Əməkdaşımızı uğurlu müdafiə münasibətilə təbrik edir, ona elmi fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar diləyirik.


25.01.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA NİZAMİ MURADOĞLUNUN “BABA OCAĞI” ROMANININ TƏQDİMATI OLUB

Təqdimat mərasimini AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov açıb.
          Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  Məmməd Əliyev “Baba ocağı” romanı haqqında geniş məruzə ilə çıxış edib. O, əsəri böyük ənənəyə malik olan Azərbaycan klassik romançılığının uğurlu davamı kimi dəyərləndirib. “Baba ocağı”nı geniş təhlil edən alim əsərdə tarixi  və əfsanəvi materiallardan müvəffəqiyyətlə istifadə edildiyini, mövzunun günümüzlə üzvi surətdə əlaqləndirildiyini bildirib.


25.01.2017

BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MÜHİTİNƏ HƏSR OLUNMUŞ YENİ KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Nigar Babaxanovanın “Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya” kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitab giriş, Beynəlxalq elmi kommunikasiya müstəvisində informasiya mübadiləsi, Azərbaycan beynəlxalq informasiya mühitində: informasiya və çap məhsullarının mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığın yaranması və inkişafı, Elmi-mədəni inteqrasiya tarixi və elmi – təşkilati aspekt, Beynəlxalq standartlar və onların informasiya mübadiləsi prosesində tətbiqi, Beynəlxalq elektron informasiya resursları və onlardan istifadə məsələlərindən və nəticədən ibarətdir. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014