ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

23.02.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN DİREKTORU, AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ TÜRKİYƏDƏ SƏFƏRDƏ OLMUŞDUR

Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik T.Kərimli, prof. A.İskəndərli və R.Əhmədova Əlyazmalar İnstitutunun, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və Zaqatala Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşları ilə birlikdə Türkiyəyə səfər etmişlər.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə Yazma Əsərlər Qurumu Başqanlığını, Süleymaniyyə Kitabxanasını və Osmanlı arxivini ziyarət edib, orada görülən işlərlə tanış olmuşlar.Süleymaniyyə Kitabxanasında yerli mütəxəssislərin hazırladığı siyirməli kitab rəfləri vasitəsi ilə demək olar ki, bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür.


02.02.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA DAHA BİR KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

İnstitutumuzun alimi Nailə Süleymanovanın tərtib etdiyi "İlahiyyata dair əlyazmalar kataloqu"nun ( ərəb, fars və türk dilli əsərlər ) I cildi çapdan çıxmışdır. Bu cilddə qiraət və təcvid mövzusunda əlyazmaların elmi poliqrafik təsvirləri verilmişdir.
Kitabın elmi redaktorları filologiya üzrə elmlər doktorları Paşa Kərimov və Kamandar Şəriflidir.02.02.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA SAXLANILAN BİR NEÇƏ CÜNGDƏ- TOPLUDA XVIII ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRI ZARİ ƏRƏŞİNİN ƏSƏRLƏRİNİN YER ALDIĞI MƏLUM OLMUŞDUR.

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair bir sıra maraqlı materiallar saxlanılmaqdadır. Bunların içində Ağa Məsih Şirvani, Məhcur Şirvani, Nişat Şirvani, Zülali, Xəstə Qasım, Şakir Şirvani, Vidadi, Vaqif kimi məşhur sənətkarlarla bərabər Arif Təbrizi, Arif Şirvani, Saili, Vəsməti, Zabit, Zari kimi, demək olar ki, tanınmayan, adları bəzi tədqiqatlarda çəkilən və ya heç çəkilməyən şairlərin əsərləri də vardır.


02.02.2015

VATİKANIN APOSTOL KİTABXANASINDAN HÜRUFI ŞAİRİ SÜRURİ DİVANININ YENI NÜSXƏLƏRİ ƏLDƏ EDİLMİŞDİR

XV-XVI əsrlərdə yaşamış hürufi şairimiz Süruri barədə əlimizdə çox az məlumat vardır. Akademik Həmid Araslı «Böyük Azərbaycan şairi Füzuli» monoqrafiyasında Həbibi, Şahi, Matəmi, Qasımi, Tüfeyli kimi sənətkarlarla bərabər onun da Şah İsmayıl Xətai sarayında fəaliyyət göstərən ədəbi məclisdə iştirak etməsi barədə məlumat vermişdir. H.Araslı Süruridən, müasirlərinin, Füzulinin yaradıcılığna təsir etmiş sənətkar kimi bəhs etmişdir.


02.02.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU İSLAM ƏLYAZMALARI ASSOSİASİYASININ ÜZVÜ SEÇİLİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Fuzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Boyuk Britaniyanın Kembric Univeritetinin nəzdnində yaradılmıs Islam Əlyazmaları Assosiasiyasının (The Islamic Manuscript Assosation) uzvu secilib.
İslam Əlyazmaları Assosiasiyası İslam Əlyazma kolleksiyalarını qorumaq və onlarla isləyənlərə dəstək gostərmək ucun yaranmıs Beynəlxalq qeyri-kommersiya təskilatıdır. Təskilat Boyuk Britaniyanən Kembric səhərinin mərkəzində yerləsir. Bu təskilat butun dunyada İslam Əlyazmalar kolleksiyalarənən mukəmməl formada qorunmaması və onlardan istifadə imkanlarının tam olmaması ehtiyacından yaranmışdır.


19.01.2015

"20 Yanvar -Ümumxalq hüzn günü" əlaqədar Əlyazmalar İnstitutunda mərasim keçirildi.

Əvvəlcə 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Mərasimi giriş sözü ilə açan institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov 1990-cı il 20 yanvar gününün xalqımızın öz azadlıgı uğrunda çarpışanların tarixi olduğunu söylədi. Bildirdi ki, o qanlı gündən 25 il keçməsinə baxmayaraq, şəhid olanlar yaddaşlardan silinməz bir iz buraxmışlar. Onların mübarizliyi bugünkü gəncliyimizə nümunə məktəbidir. Bizim üçün o illərin qaranlıq səhifələri zaman keçdikcə aydınlaşır. Yüz illərdi ki,erməni hiyləgərliyi, xəyanəti xalqımıza bir bəladır. Onların şovinist təbliğat maşını hər gün fəaliyyətdədir. Biz, elm adamları, ziyalılar xalqın önündə olmalı, erməni vandalizmini dünya ictimaiyyətinə hər an çatdırmalıyıq. Terrorla törədilən 20 Yanvar faciəsi son dövrlərin ən qanlı hadisələrindən biridir. Lakin, bu, xalqın qan yaddaşında bir mübarizə günüdür.


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

"Filologiya məsələləri" jurnalı

www.filologiyameseleleri.net

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014