AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

08.12.2016

ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ LİQASI NƏZDİNDƏKİ İNSTİTUTUN DİREKTORU ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUB

7 dekabrda Ərəb Ölkələri Liqasının nəzdində fəaliyyət göstərən Ərəb Əlyazmaları İnstitutunun direktoru Feysəl əl-Hafyan AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olub.
         Qonağı H.Əliyev adına Hava limanında institutun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov və Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri Kamandar Şərifov qarşılamışlar. Misirin paytaxtı, Qahirə şəhərində yerləşən məşhur institutun direktoru ilk öncə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları ilə görüşmüşdür.


06.12.2016

İNSTİTUT ƏMƏKDAŞLARININ FƏALİYYƏTİ YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLDİ

5 dekabr 2016-cı il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının yığıncağı olmuşdur. Yığıncağın gündəliyinə 1986-cı ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun Əlyazmalar İnstitutuna çevrilməsinin 30 illiyi, şöbələrin, Gigiyena və Bərpa labarotoriyasının hesabatının dinlənilməsi, institutun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin mərhum əməkdaşı Firəngiz Xəlilovanın XVII əsr Azərbaycan şairi “Uğurlu Xan Müsahib Gəncəvinin “Divan”ının tekstoloji – filoloji tədqiqi” adlı əsərinin çapa hazırlanması, kitabların nəşri və cari məsələlər daxil edilmişdir. 


02.12.2016

SERGEY YESENİNİN MƏŞHUR ŞEİRİ AKADEMIK TEYMUR KƏRİMLİNİN TƏRCÜMƏSİNDƏ

“Elm” qəzetinin 02 oktyabr 2016-cı il tarixli №23 (1165)-cü sayında məşhur rus şairi Sergey Yeseninin ən yaxşı əsərlərindən sayılan “Şahanəm” şeiri akademik Teymur Kərimlinin poetik tərcüməsində oxuculara təqdim olunmuşdur. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox Azərbaycan şair və tərcüməçiləri tərəfindən dilimnizə çevirilən  “Şahanəm”in yeni tərcüməsi orijinala sədaqəti və lirizmi ilə fərqlənir. Tərcüməni oxuculara təqdim edirik:


01.12.2016

ELMİ ARXİV ZƏNGİNLƏŞİR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmalar şöbəsinin mərhum əməkdaşı Firəngiz Ağa-Məşədi qızı Xəlilovanın XVII əsr Azərbaycan şairi “Uğurlu Xan Müsahib Gəncəvinin “Divan”ının  tekstoloji-filoloji  tədqiqi” mövzusunda yazdığı elmi iş həmin institutun Elmi arxivin mühafizəsi şöbəsinə təhvil verilmişdir. Qeyd edək ki, əsər Uğurlu Xan Müsahib Gəncəvinin “Divan”ının tədqiqinə həsr olunmuş  ilk iri həcmli tədqiqat işidır. Alimin mövzu ilə bağlı bir neçə geniş məqaləsi də adıçəkilən şöbəyə verilmişdir. İnstitutunun  Elmi şurasının növbəti yığıncaqlarından birində monoqrafiyanın nəşri məsələsinin müzakirrəyə çıxarılması nəzərdə tutulub.01.12.2016

MİRZƏ İBRAHİMOVUN HƏYAT YOLDAŞINA MƏKTUBLARI NƏŞR OLUNDU

Bu günlərdə “Azərnəşr” Azərbaycanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi, böyük yazıçısı Mirzə İbrahimovun həyat yoldaşı Sara xanıma ünvanladığı məktublardan ibarət “Sevgi məktubları” kitabını nəşr etmişdir. Saf  sevgi, qarışılıqlı dərin məhəbbət, qeyri-adi  lirik duyğular həmin məktubların  ana xəttini təşkil edir. Məktubların böyük ictimai əhəmiyyəti ondadır ki, dövrün ədəbi, tarixi prosesləri, yazıçının öz müasirlərinə münasibəti burada əksini tapmışdır. Kitabın redaktoru  AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimiov, ərəb qrafikasından latın qrafikasına çevirəni isə Aslan Kənandır.     30.11.2016

TİKA NÜMAYƏNDƏLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUBLAR

29 noyabr 2016-cı il tarxdə  Türkiyə İş birliyi və Koordinasaiya Agentliyinin (TIKA) Bakı ofisinin kordinatoru Adem Urfa, Baki Proqram koordinatorunun müavini Mehmet Ali Yetiş və Bakı ofisinin əməkdaşı Abbas Hümmətov AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olublar. Qonaqları institutun elmi işlər üzrə direktor müavinləri, filologiya üzrə elmlər doktorları Aybəniz Əliyeva- Kəngərli, Paşa Kərimov, elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov və Bərpa və Gigiyena şöbəsinin elmi işçisi Zaur Orucov qəbul etmişlər.


25.11.2016

ŞÖBƏLƏRİN HESABAT YIĞINCAĞI KEÇİRİLMİŞDİR

25 noyabr 2016-cı il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda  şöbələrin,  Bərpa və gigiyena laboratoriyasının illik hesabatları dinlənilmişdir. Hesabat iclaslarında institutun rəhbərliyi iştirak etmiş və öz tövsiyyələrini vermişdir. Hesabatlar bütünlüklə yüksək qiymətləndirilmişdir.


25.11.2016

ŞAH İSMAYIL XƏTAİ KÜLLİYYATININ DAHA BİR ƏLYAZMA NÜSXƏSİ

Məlum olduğu kimi, 18 noyabr 2016-cı il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Azərbaycan Respublikasının 25 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycan Əlyazmaları Dünya Kitabxanalarında” adlı I Beynəlxalq Elmi –Nəzəri Konfrans keçirilmişdir. Konfrans iştirakçıları sırasında Iran İslam Respublikasında nümayəndə iştirak etmişdir.Konfransda Təbriz Azad Universitetinin professoru  Məhəmməd Əmin Sultanül-Qürrayi “Şah İsmayıl Xətai “Külliyyat”-nın nadir əlyazma nüsxəsinin tanıdılması” adlı geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Şəkildə soldan birinci Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Rauf Şeyxzamanlı, institutun direktor müavini fil.e.d. Paşa Kərimov və Təbriz Azad Universitetinin professoru Məhəmməd Əmin Sultanül-Qürrayidir.


25.11.2016

ƏLİAĞA VAHİDİN ƏSƏRLƏRİ NƏŞR EDİLMİŞDİR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə böyük Azərbaycan şairi Əliağa Vahidin əsərləri nəşr olunmuşdur. Kitaba Ə.Vahidin 1914-1934-cü illərdə qələmə aldığı müxtəlif mövzuda və janrda olan bədii nümunələri daxil edilmişdir. Görkəmli tədqiqatçı alim Əlabbas Müznibin topladığı və M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan həmin əlyazmaları institutun əməkdaşı Sona Xəyal transliterasiya etmiş və ona ön söz yazmışdır. Kitabın rəyçiləri Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun əməkdaşları fil. ü. f.d. Əzizağa Nəcəfov və Qutiyera Cəfərovadır.24.11.2016

TEHRAN UNİVERSİTETİNİN MAGİSTRANTLARI ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUB

Bu günlərdə Tehran Universitetinin magistrantları Seyid Əbdürrza Hüseyni və Müctəba Ləbbafi  AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşlar. Xəttatlıqla məşğul olan magistrantlar məşhur münşi Müəllim və Ləvəsaninin əlyazmalarının izi ilə Tehrandan Bakıya gəldiklərini qeyd ediblər. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014