ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

04.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA YENİ KITAB İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitunun böyük elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Salman əl-Farsinin erkən islam tarixində rolu” adlı elmi monaqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Əkrəm Həsənovun nəşr olunan elmi monaqrafiyası islamın ilkin mərhələlərindən müasir dövrümüzə qədər öz aktuallığını qoruyub saxlayan çox ciddi, işlənməyən bir mövzuya həsr olunmuşdur. Monoqrafiyada orta əsr ərəb, türk və fars mənbələri, eyni zamanda müasir dövrümüzdə qələmə alınan bir çox zəngin yerli ədəbiyyatlardan istifadə edilmiş, Səlman əl-Farsinin həyatı institutun fondunda saxlanan əlyazmalar əsasında işıqlandırılmışdır. Mövzu geniş aspektdə işlənmiş, müxtəlif problemlər irəli sürülmüş və həllini tapmışdır.


29.09.2015

AMEA-nın NİZAMI ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNDA MÜŞTƏRƏK ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

29 sentyabr 2015-ci il tarixində AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şuralarının müştərək iclası keçirildi. İclasdan öncə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun foyesində hər iki institutun elmi nəşrlərindən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur ki, bu da tamaşaçıların böyük marağına səbəb oldu. Şura işinə başlamazdan öncə akademiyanın həqiqi və müxbir üzvlərinin həyat-yaradıcılığından bəhs edən qısametrajlı film nümayiş edildi. Sonra Elmi Şuranın iclasının həmsədrləri- AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyli və Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli çıxışlarında bu iki elmi müəssisənin fəaliyyətinin kordinatsiya edilməsini ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyat tariximizin inkişafı üçün faydalı olduğunu vurğuladılar.


29.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA XIV ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI DƏRC OLUNMUŞDUR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” XIV elmi konfransınıin materıalları nəşr olunmuşdur... Konfrans materialını Əlyazmalar İnstitutunun "Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”ndən götürə bilərsiniz.23.09.2015

AZƏRBAYCAN-İSRAİL BEYNƏLXALQ ASSOSİASIYASININ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAĞI OLDU

Sentyabrın 23-də “AZİZ” beynəlxalq assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, bu təşkilatın mədəniyyət qrupunun rəhbəri Yeganə Salman AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldu.
İllərdir ki, İsraildə Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyası (AZİZ) fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində Assosiasiya özünü Azərbaycan diaspora təşkilatlarının qabaqcıl təmsilçisi kimi təsdiq edə bilib. Amerika, Avropa, Rusiya, Türkiyə KİV-də Azərbaycanın tarixi, zəngin mədəniyyəti, etnoqrafiyası, habelə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konfliktinin tarixi kökləri, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, sülh danışıqlarında tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyi haqqında geniş, zəngin faktoloji bazaya əsaslanan materiallarla ardıcıl surətdə çıxış edib, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği işində böyük nəaliyyətlər əldə ediblər.


21.09.2015

ƏLYAZMALAR INSTITUTUNUN DIREKTORU AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ŞƏHRİYAR ŞEİR ƏNƏNƏLƏRİ VƏ MÜASİRLİK” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSDA ÇIXIŞ ETMİŞDİR

Sentyabrın 21-də AMEA-nın Əsas binasında Ədəbiyyat İnstitutu və İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə XX yüzilliyin böyük şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyara həsr edilmiş “Şəhriyar şeir ənənələri və müasirlik” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Konfransda AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi akademik Teymur Kərimli, akademik Vasim Məmmədəliyev, professor Məhərrəm Qasımlı, İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin, İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, doktor İbrahim İbrahimli və digər ziyalılar, qonaqlar iştirak etmişlər. Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli “Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar haqqında söz” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Çıxışın tam mətnini sizə təqdim edirik.


18.09.2015

İNSTİTUTUMUZUN RƏSSAMININ KİTABI KİTABSEVƏRLƏRƏ TƏQDİM OLUNDU

Bu gün IV Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi yarmarkasında Əlyazmalar İnstitutunun rəssamı Fəxrəddin Əlinin "Azərbaycan Muğamları Miniatürlərdə" adlı kitabının təqdimatı keçirildi. Nəfis şəkldə tərtib olunmuş kitab "Şərq-Qərb"ASC-nin nəşriyyatında çap edilmişdir.Əvvəlcə nəşriyyatın müşahidə şurası sədrinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Əlişir Şükürlü kitabın rəssamı Fəxrəddin Əlini sərgi iştrakçılarına təqdim etdi. Sonra söz sənətkara - rəssam Fəxrəddin Əliyə verildi. O, qədim muğam sənətinin müxtəlif guşələrini öz rəsm əsərlərində ifadə etmək üçün apardığı axtarışlar barədə çox geniş məlumatla çıxış etdi.Sonda onun muğam sənətinə həsr etdiyi silsilə rəsm əsərləri haqqında Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları: fil.ü.f.d.Yusif Günaydın, elmi işçi Sərvan Kərimov və başqaları öz təəsüratlarını söylədilər, rəssama can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuladılar.


17.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN DİREKTOR MÜAVİNİ A.ƏLIYEVA-KƏNGƏRLİ MİLLİ KİTABXANADA KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

Sentyabr ayının 17-də Milli Kitabxanada Rusiya Milli Kitabxanasının fondlarında qorunan Azərbaycana dair qiymətli materialların və Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əlyazmalarının elektron versiyasının Milli Kitabxanaya təqdimetmə mərasimi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Bosniya və Herseqovina Milli Kitabxanası arasında ikitərəfli qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə Memorandumun imzalanma mərasimi və “Azərbaycan inciləri dünya kitabxanalarında” adlı sərginin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən Əlyazmalar İnstitutunu direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli bildirmişdir ki, son illərdə dünya kitabxanalarında saxlanılan Azərbaycana aid kitabların araşdırılıb tapılması və onların ölkəmizə gətirilərək zəngin milli fondun yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Bu baxımdan Milli Kitabxananın hərtərəfli fəaliyyətindən danışan A.Əliyeva-Kəngərli qeyd etmişdir ki, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun da rəhbərliyi və ailmlərinin səyi nəticəsində həm Şərq, həm də Avropanın ən məşhur kitabxanalarında saxlanılan qədim əlyazmaların, kitabların, xəritələrin aşkar edilərək İnstitutun fonduna daxil edilməsində böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur.


17.09.2015

IV BAKI BEYNƏLXALQ KİTAB SƏRGİ-YARMARKASINDA İNSTİTUTUMUZUN SƏRGİSİ MARAQLA QARŞILANDI

Sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən kitab sərgi-yarmarkasının açılışı oldu. Sərgidə Əlyazmalar İnstitutunun əlyazmalar əsasında nəşrə hazırladığı kitablar, türkdilli, farsdilli və ərəbdilli əlyazmaların çap kataloqları, əlyazmaların elektron ekspozisiya nümunələri, xarici dövlətlərin kitabxana və muzeylərində qorunan Azərbaycana aid əlyazmaların bəzilərinin elektron versiyaları və fotofaksimilesi, institutun xəzinəsində saxlanılan nadir əlyazma nümunələri, əslinə uyğun bərpa edilmiş kitab cildləri, bəzi nadir əski çap kitabları və s. nümayiş etdirilirdi. İnstitutumuz tərəfindən sərgilənən ədəbiyyat öz orijinallığı və unikallığı baxımından xüsusilə seçildiyi üçün yarmarkaya gələn yüksək səviyyəli dövlət xadimləri, ziyalılar, xarici qonaqlar, habelə kitab həvəskarları və geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılandı və onlarda Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti barədə böyük təəssürat yaratdı. Sərgi sentyabrın 18-nə dək davam edəcək.
Sərgidən çəkilən şəkillərə "ətraflı" bölməsində baxa bilərsiz.


16.09.2015

İNSTİTUTUMUZUN ALİMİ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 7-11 sentyabr 2015-ci il tarixdə İtaliyanın Verona şəhərində keçirilən Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi IX Beynəlxalq Simpoziumu – İncəsənət Sərgisi”ndə iştirak etmiş və sertifikata layiq görülmüşdür.
Qeyd edək ki, Simpozium hər il Səlcuq Universiteti Türk Əl Sənətləri Araşdırma və Tətbiqetmə Mərkəzinin (Türkiyə), MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin (Azərbaycan) və Verona Universitetinin (İtaliya) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Simpoziumun öncəki tədbirləri İspaniya, İtaliya, Azərbaycan və Türkiyə kimi ölkələrdə təşkil olunmuşdur.
 16.09.2015

BÖYÜK DİLÇİ ALiM AĞAMUSA AXUNDOVUN İTKİSİ BÜTÜN TÜRK DÜNYASINI SARSIDIB

Bilkənd Universiteti Təhsil elmləri İnstitutunun professoru, Bölgə Ölkələri Kurs Proqramının direktoru doktor Rasim Özyürek AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoyluya böyük dilçi alim, türkoloq Akademik Ağamusa Axundovun vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı teleqramı göndərib. Teleqramda deyilir:


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014