ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

09.11.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİM VƏ ƏMƏKDAŞLARI YÜKSƏK DÖVLƏT MÜAKAFATLARIANA LAYİQ GÖRÜLDÜLƏR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibətilə, Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Kərimov Paşa Əli oğlu
Şərifov Kamandar Kazım oğlu

Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Əliyev Fəxrəddin Vəli oğlu
Məmmədvəliyev Seyfəddin Mansum oğlu


Bakı şəhəri, 3 noyabr 2015-ci il.

 04.11.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU ƏLAQƏLƏRİNİ GENİŞLƏNDİRİR

Noyabrın 4-də YUNESKO-nun məsləhətçisi, əlyazmaların bərpası və saxlanması üzrə mütəxəssis Stavros Andreou (Kipr, Limosol) AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldu. Cənab Stavros Andreou Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən əlyazmaların saxlanma şəraiti və bərpası prosesi ilə maraqlanmış, bərpa laboratoriyasında əməkdaşların iş təcrübəsi ilə tanış oldu. O, gəlişinin tanışlıq məqsədi daşıdığını söylədi və bildirdi ki, təmsil etdiyi qurumun bütün dünya əlyazma mərkəzləri, kitabxanaları və laboratoriyaları ilə əlaqələri var, əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində onlarla əməkdaşlıq edir, məsləhətlər verir, lazım olan cihaz və preparatların alınmasına yardım edir. Qonaq Əlyazmalar İnstitutunda əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində gedən işləri yüksək dəyərləndirdi, bu müəssisəyə hərtərəfli köməklik göstərəcəklərinə söz verdi. İnstitutun direktor müavini fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Əlyazmalat İnstitutunda əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində aparılan işlər və planlar barədə qonağa məlumat verdi. Məsləhətlərinə və əməkdaşlıq təkliflərinə görə YUNESKO mütəxəssisinə rəhbərlik və kollektiv adından minnətdarlıq bildirildi.04.11.2015

İNSTİTUTUMUZUN ALİMİNİN YENİ KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Filologiya üzrə elmlər doktoru Nailə Səmədovanın "Məmmədəli Sidqinin arxivinin təsviri" adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda görkəmli maarifçi-pedaqoq Məmmədəli Sidqinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxiv materialları barədə məlumat verilmişdir. Qeyd edək ki, M. Sidqinin şəxsi arxivində cəmi 265 saxlama vahidi altında 800-ə qədər material vardır. Bunlar M. Sidqinin hekayə, pyes, məqalə və xatirələrinin aftoqraf nüsxələri, tərcümeyi-hal sənədləri, müxtəlif şəxslərin ona yazdığı məktublar, Məmməd Tağı Sidqiyə aid sənədlər, fotoşəkillər, çap kitabları, qəzet kəsikləri, kəbin kağızları, qəbalələr və s. daxildir. Kitabın redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədovadır.04.11.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Könül Bağırovanın "Azər Buzovnalı arxivinin təsviri" adlı kitabı üşıq üzü görmüşdür. Kitabda şair Azər Buzovnalının AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxiv materialları - tərcümeyi-hal sənədləri, əsərlərinin və tərcümələrinin əlyazmaları, məktubları və ona yazılmış məktublar, bir sıra digər sənədləri barədə məlumatlar verilmişdir. Kitabın redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədovadır.22.10.2015

NƏSİRƏDDIN TUSİNİN ƏSƏRİNİN SURƏTİ PARİS MİLLİ KİTABXANASINDAN GƏTİRİLMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutu böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin “Zici-Elxani” əsərinin Paris Milli Kitabxanasında saxlanan əlyazmasının surətini əldə etmişdir. Məlumdur ki, bu əsər XIII əsrdə Marağa rəsədxanasında tərtib olunmuş səma cismləri kataloqudur. Bundan başqa burada dünyanın müxtəlif xalqlarının təqvimləri barədə geniş elmi məlumat verilmişdir. Əsərin bir nüxsəsi də Əlyazmalar İnstitutunda saxlanır.
“Zici-Elxani”nin Paris Milli Kitabxanasında saxlanan 126 vərəqdən ibarət nüsxəsinin bir sıra vərəqləri pərakəndədir, vaxtı ilə düzgün səhifələnməmişdir. Tarixi qeyd olunmasa da, nüsxənin XV əsrdə köçürüldüyünü demək olar.


21.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ VIII BEYNƏLXALQ ATATÜRK KONFRANSINDA İŞTİRAK ETDİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın himayəsi altında dünya tarixçilərinin Beynəlxalq Atatürk Konfransı sayca səkkizinci toplantısını ilk dəfə olaraq Azərbaycanda - qədim Gəncə şəhərində reallaşdırdı. VIII Beynəlxalq Atatürk Konfransı 2015-ci il oktyabrın 13-15 tarixlərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun və Türkiyə Respublikası Atatürk Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Mehmet Ali Beyhanın xüsusi səyləri nəticəsində keçirildi. Konfransada Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi, tarix ü.e.d. Tahirə Həsənzadə “XIX əsr Qacar dövrü səfərnamələrində Gəncə” məruzəsi ilə iştirak etmiş və konfransın sertifikatı ilə təltif olunmuşdur.20.10.2015

ADMİU-nun TƏLƏBƏLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAĞI OLDU

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin "Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası" ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs tələbələri 20.10.2015-ci il tarixində "Mətnşünaslıq" dərsləri çərçivəsində  Universitetin prorektoru, fil.ü.e.d., prof. Gülşən Əliyeva-Kəngərlinin rəhbərliyi ilə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olmuşlar. Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və elmi katib fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov ilkin olaraq tələbələri İnstitutun sərgi zalında qədim əlyazmaların mulyajları ilə tanış etmiş, ornamentli nadir əlyazmalar, qədim nadir əlyazmalar, qədim çap kitabları, müxtəlif elm sahələrinə aid mənbələr haqqında məlumat vermişlər.


19.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTIRAK ETMİŞLƏR

İnstitut əməkdaşları 15-17 oktyabr 2015-ci il tarixdə Naxçıvan MR-in Naxçıvan şəhərində keçirilən “Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı” mövzusunda Beynəlxalq Konfransda iştirak etmək üçün “Naxçıvan” Universitetinə ezam olunmuşdular. Konfrans “Naxçıvan” Universiteti, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Ərdahan Universitetinin təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdur. 16 oktyabr tarixində konfrans iştirakçıları Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvandakı abidəsini və Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət etmış, “Naxçıvan” Universitetinin yeni tikilən binası ilə tanış olmuş və yeni kitabların sərgisinə baxmışlar. Konfrans plenar iclasla işinə başlamış, daha sonra 6 bölmədə işinə davam etmişdir.


19.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELMİ İŞÇİSİ ANKARADA BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Saadiya Xanlarova 8-10 oktyabr 2015-ci il tarixlərində Türkiyə Respublikası Ankara Universiteti və Kazan Bələdiyyəsi tərəfindən təşkil olunan III Beynəlxalq Xalq Mədəniyyəti Simpoziumunda (III. Uluislararası Halk Kültürü Sempozyumu) “Türk xalq Novruz adət-ənənələrində su kultu” mövzusunda məruzəsi ilə iştirak etmişdir. Məruzəçi konfransın sertifikatı ilə təltif olunmuşdur.13.10.2015

İNSTİTUTUMUZUN ƏMƏKDAŞININ YENİ KİTABI OXUCULARA TƏQDİM OLUNDU

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 1 may 2015-ci il tarixli, 3 saylı qərarına əsasən Əhməd Anatollunun əsərlərindən ibarət “Öz aramızda qalsın” kitabı nəşr edilmişdir. Kitabı nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi institutun böyük elmi işçisi Sona Xəyal (Hadıyeva), redaktorları fil.ü.f.d. Maarif Teymur və fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadədir. Kitabda respublikanın əməkdar artisti, tanınmış aktyor və şair Əhməd Anatollunun sağlığında çap olunmuş “Kupletlər” (1925), “Acı həqiqət” (1925), “Şapalaq” (1927) və “Çuvalduz” (1930) kitablarındakı şeirləri ilə yanaşı, Əlyazmalar İnstitutunun arxivində və müəllifin ailə arxivində qorunan şeirləri də yer almışdır.
Əhməd Anatollunun 120 illik yubileyinə ithaf olunmuş “Öz aramızda qalsın” kitabının təqdimatı 12 oktyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Yaıçılar Birliyinin Natəvan klubunda keçirilmişdir. Tədbirdə respublikamızın tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, ədibin ailə üzvləri iştirak etmiş, Əhməd Anatollu haqqında öz xatirələrini bölüşmüşlər.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014