AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

19.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELMİ İŞÇİSİ ANKARADA BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Saadiya Xanlarova 8-10 oktyabr 2015-ci il tarixlərində Türkiyə Respublikası Ankara Universiteti və Kazan Bələdiyyəsi tərəfindən təşkil olunan III Beynəlxalq Xalq Mədəniyyəti Simpoziumunda (III. Uluislararası Halk Kültürü Sempozyumu) “Türk xalq Novruz adət-ənənələrində su kultu” mövzusunda məruzəsi ilə iştirak etmişdir. Məruzəçi konfransın sertifikatı ilə təltif olunmuşdur.13.10.2015

İNSTİTUTUMUZUN ƏMƏKDAŞININ YENİ KİTABI OXUCULARA TƏQDİM OLUNDU

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 1 may 2015-ci il tarixli, 3 saylı qərarına əsasən Əhməd Anatollunun əsərlərindən ibarət “Öz aramızda qalsın” kitabı nəşr edilmişdir. Kitabı nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi institutun böyük elmi işçisi Sona Xəyal (Hadıyeva), redaktorları fil.ü.f.d. Maarif Teymur və fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadədir. Kitabda respublikanın əməkdar artisti, tanınmış aktyor və şair Əhməd Anatollunun sağlığında çap olunmuş “Kupletlər” (1925), “Acı həqiqət” (1925), “Şapalaq” (1927) və “Çuvalduz” (1930) kitablarındakı şeirləri ilə yanaşı, Əlyazmalar İnstitutunun arxivində və müəllifin ailə arxivində qorunan şeirləri də yer almışdır.
Əhməd Anatollunun 120 illik yubileyinə ithaf olunmuş “Öz aramızda qalsın” kitabının təqdimatı 12 oktyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Yaıçılar Birliyinin Natəvan klubunda keçirilmişdir. Tədbirdə respublikamızın tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, ədibin ailə üzvləri iştirak etmiş, Əhməd Anatollu haqqında öz xatirələrini bölüşmüşlər.12.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ELMİ TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ DAHA DA GENİŞLƏNİR

Əlyazmalar İnstitunun doktorantı Günel Hacıyevanın “Azərbaycanda memarlğın kitabxana-informasiya təminat sistemi” adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Monoqrafiyanın elmi məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir. Monoqrafiyada tarixi inkişaf yolu keçmiş, milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamış memarlıq sənətinin kitabxana-informasiya təminatı sistemi kitabxanaşünaslıq aspektindən tədqiq edilmişdir. 12.10.2015

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ X ULUSLARARASI BÖYÜK TÜRK DİLİ QURULTAYINDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR

28 sentyabr - 1 noyabr 2015-ci il tarixdə Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo şəhərində X Uluslararası Böyük Türk Dili Qurultayı keçirilmişdir. Əsasən, Türkiyənin Bilkənd Universiteti və Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo Universitetinin təşkilatlığı ilə düzənlənən bu möhtəşəm məclisə qardaş ölkədə fəaliyyət göstərən Yunis Əmrə İnstitutu və Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti də maddi və mənəvi dəstək göstərmişlər. Sarayevo Universitetində keçirilən konfransda daha çox Türkiyənin müxtəlif universitetlərindən gələn dilçi alimlər və yerli türkoloq mütəxəssislər iştirak etmişlər. 136 nəfərin qatıldığı qurultayda Azərbaycanı 10 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.


04.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA YENİ KITAB İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitunun böyük elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Salman əl-Farsinin erkən islam tarixində rolu” adlı elmi monaqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Əkrəm Həsənovun nəşr olunan elmi monaqrafiyası islamın ilkin mərhələlərindən müasir dövrümüzə qədər öz aktuallığını qoruyub saxlayan çox ciddi, işlənməyən bir mövzuya həsr olunmuşdur. Monoqrafiyada orta əsr ərəb, türk və fars mənbələri, eyni zamanda müasir dövrümüzdə qələmə alınan bir çox zəngin yerli ədəbiyyatlardan istifadə edilmiş, Səlman əl-Farsinin həyatı institutun fondunda saxlanan əlyazmalar əsasında işıqlandırılmışdır. Mövzu geniş aspektdə işlənmiş, müxtəlif problemlər irəli sürülmüş və həllini tapmışdır.


29.09.2015

AMEA-nın NİZAMI ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNDA MÜŞTƏRƏK ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

29 sentyabr 2015-ci il tarixində AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şuralarının müştərək iclası keçirildi. İclasdan öncə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun foyesində hər iki institutun elmi nəşrlərindən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur ki, bu da tamaşaçıların böyük marağına səbəb oldu. Şura işinə başlamazdan öncə akademiyanın həqiqi və müxbir üzvlərinin həyat-yaradıcılığından bəhs edən qısametrajlı film nümayiş edildi. Sonra Elmi Şuranın iclasının həmsədrləri- AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyli və Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli çıxışlarında bu iki elmi müəssisənin fəaliyyətinin kordinatsiya edilməsini ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyat tariximizin inkişafı üçün faydalı olduğunu vurğuladılar.


29.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA XIV ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI DƏRC OLUNMUŞDUR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” XIV elmi konfransınıin materıalları nəşr olunmuşdur... Konfrans materialını Əlyazmalar İnstitutunun "Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”ndən götürə bilərsiniz.23.09.2015

AZƏRBAYCAN-İSRAİL BEYNƏLXALQ ASSOSİASIYASININ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAĞI OLDU

Sentyabrın 23-də “AZİZ” beynəlxalq assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, bu təşkilatın mədəniyyət qrupunun rəhbəri Yeganə Salman AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldu.
İllərdir ki, İsraildə Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyası (AZİZ) fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində Assosiasiya özünü Azərbaycan diaspora təşkilatlarının qabaqcıl təmsilçisi kimi təsdiq edə bilib. Amerika, Avropa, Rusiya, Türkiyə KİV-də Azərbaycanın tarixi, zəngin mədəniyyəti, etnoqrafiyası, habelə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konfliktinin tarixi kökləri, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, sülh danışıqlarında tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyi haqqında geniş, zəngin faktoloji bazaya əsaslanan materiallarla ardıcıl surətdə çıxış edib, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği işində böyük nəaliyyətlər əldə ediblər.


21.09.2015

ƏLYAZMALAR INSTITUTUNUN DIREKTORU AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ŞƏHRİYAR ŞEİR ƏNƏNƏLƏRİ VƏ MÜASİRLİK” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSDA ÇIXIŞ ETMİŞDİR

Sentyabrın 21-də AMEA-nın Əsas binasında Ədəbiyyat İnstitutu və İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə XX yüzilliyin böyük şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyara həsr edilmiş “Şəhriyar şeir ənənələri və müasirlik” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Konfransda AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi akademik Teymur Kərimli, akademik Vasim Məmmədəliyev, professor Məhərrəm Qasımlı, İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin, İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, doktor İbrahim İbrahimli və digər ziyalılar, qonaqlar iştirak etmişlər. Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli “Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar haqqında söz” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Çıxışın tam mətnini sizə təqdim edirik.


18.09.2015

İNSTİTUTUMUZUN RƏSSAMININ KİTABI KİTABSEVƏRLƏRƏ TƏQDİM OLUNDU

Bu gün IV Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi yarmarkasında Əlyazmalar İnstitutunun rəssamı Fəxrəddin Əlinin "Azərbaycan Muğamları Miniatürlərdə" adlı kitabının təqdimatı keçirildi. Nəfis şəkldə tərtib olunmuş kitab "Şərq-Qərb"ASC-nin nəşriyyatında çap edilmişdir.Əvvəlcə nəşriyyatın müşahidə şurası sədrinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Əlişir Şükürlü kitabın rəssamı Fəxrəddin Əlini sərgi iştrakçılarına təqdim etdi. Sonra söz sənətkara - rəssam Fəxrəddin Əliyə verildi. O, qədim muğam sənətinin müxtəlif guşələrini öz rəsm əsərlərində ifadə etmək üçün apardığı axtarışlar barədə çox geniş məlumatla çıxış etdi.Sonda onun muğam sənətinə həsr etdiyi silsilə rəsm əsərləri haqqında Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları: fil.ü.f.d.Yusif Günaydın, elmi işçi Sərvan Kərimov və başqaları öz təəsüratlarını söylədilər, rəssama can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuladılar.


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014