ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

16.09.2015

İNSTİTUTUMUZUN ALİMİ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 7-11 sentyabr 2015-ci il tarixdə İtaliyanın Verona şəhərində keçirilən Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi IX Beynəlxalq Simpoziumu – İncəsənət Sərgisi”ndə iştirak etmiş və sertifikata layiq görülmüşdür.
Qeyd edək ki, Simpozium hər il Səlcuq Universiteti Türk Əl Sənətləri Araşdırma və Tətbiqetmə Mərkəzinin (Türkiyə), MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin (Azərbaycan) və Verona Universitetinin (İtaliya) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Simpoziumun öncəki tədbirləri İspaniya, İtaliya, Azərbaycan və Türkiyə kimi ölkələrdə təşkil olunmuşdur.
 16.09.2015

BÖYÜK DİLÇİ ALiM AĞAMUSA AXUNDOVUN İTKİSİ BÜTÜN TÜRK DÜNYASINI SARSIDIB

Bilkənd Universiteti Təhsil elmləri İnstitutunun professoru, Bölgə Ölkələri Kurs Proqramının direktoru doktor Rasim Özyürek AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoyluya böyük dilçi alim, türkoloq Akademik Ağamusa Axundovun vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı teleqramı göndərib. Teleqramda deyilir:


15.09.2015

TÜRKDİLLİ TƏRCÜMƏ ABİDƏLƏRİ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA TƏBLİĞ OLUNACAQ

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu 28 sentyabr – 1 oktyabr tarixləri arasında Bosniya və Herseqovinada keçiriləcək “X Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayında” iştirak edəcək. Alim Azərbaycan əlyazmalarının və dilimizin təbliği məqsədi ilə Orta çağ Azərbaycan-türk tərcümə əsərləri əlyazmalarının dil baxımından dəyərləri” mövzusunda məruzə edəcək. Konfrans Bilkənd Universiteti, Sarayevo Universiteti, Yunis İmrə İnstitutu və Türkiyə Azərbaycan Dostluq Əməkdaşlığı və Həmrəylik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək.

 07.09.2015

GÖRKƏMLİ DİLÇİ ALİM, AKADEMİK AĞAMUSA AXUNDOVLA VİDA MƏRASİMİ KEÇİRİLIDİ. MƏRASİMDƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN DİREKTORU, AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VİDA NİTQİ SÖYLƏDİ

Akademik Ağamusa Axundovun zəka məşəli zahirən söndü, ancaq onun alovunun qığılcımları, işığının kvantları tələbələrinin, yaratdığı elmi məktəbin nümayəndələrinin, bütövlükdə Azərbaycan xalqının ürəyində qaldı.

Akademik Teymur Kərimli


04.09.2015

İNSTİTUTUMUZUN ƏMƏKDAŞI OKSFORD UNİVERSİTETİNİN TƏDRİS PROQRAMINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Məmmədli iyul-avqust aylarında Böyük Britaniyanın məşhur Oksford Universiteti nəzdindəki “Oksford Dil Mərkəzi”ndə təşkil olunan 21 günlük tədris proqramında iştirak etmişdir. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən alim mərkəzin sertifikatı ilə təltif olunmuşdur.02.09.2015

ƏIYAZMALAR İNSTİTUTU İLƏ MİSİRİN “DARÜL-KUTUB” KİTABXANASI ARASINDA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ İMZALANACAQ

2015-ci ilin 23 fevral tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qonaq olan Misir Ərəb Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydynın və institut rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə İslami dəyərlərə söykənən iki xalqın qədim mədəni irsinin, ədəbiyyat və mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün Misirin “Darül-Kutub” kitabxanası və Əlyazmalar İnstitutu arasında yeni əlaqələrin qurulması üçün müqavilə layihəsinin hazırlanması qərara alınmışdı.
Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydydan aldığımız məlumata görə, müqavilənin şərtləri Misirin “Darül-Kutub” kitabxanası ilə razılaşdırılmış və bu ilin payız aylarında AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda müqavilənin imzalanması nəzərdə tutulur.


01.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI PROFESSOR ƏDALƏT TAHİRZADƏNİN “AŞUROVLAR. SOYUN SƏNƏDLİ TARİXİ” ADLI KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Azərbaycan, Ukrayna və Rusiyanın arxivlərində, onlarca şəxsi arxivdə axtarışlar aparan professor Ə.Tahirzadə çar, Cümhuriyyət, sovet və müstəqillik dönəmləri dövri mətbuatını diqqətlə incələyərək, çoxlu ixtiyarların xatirələrinə baş vuraraq olduqca zəngin material toplayıb və tarixşünaslığımızda indiyədək öyrənilməmiş Aşurovlar nəslinin 300 illik tarixini ortaya qoyub. Çar dönəmində Bakı Şəhər Dumasında 5 deputatla, Cümhuriyyət Parlamentində 1 deputatla və ilk müstəqil dövlətimizdə 1 nazirlə təmsil olunaraq dövlətçiliyimizə xidmət etmiş, Azərbaycan gəmiçiliyi tarixində önəmli yer tutmuş, erməni-müsəlman qırğınlarında soydaşlarımızın müdafiəsini təşkil etmiş... Aşurovların dünəni və bugünü əsərdə Azərbaycan tarixinin şərəfli bir səhifəsi kimi oxuculara təqdim edilir.01.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI ALİ MEDİA MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF OLUNDU

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Azərbaycanın mətbu irsinin öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə Ali Media Mükafatı ilə təltif edilmişdir. Mükafat, diplom, medal və döş nişanı 22 iyul 2015-ci il tarixində “Milli mətbuatın 140 illik yubileyi” ilə bağlı “Gülüstan” sarayında keçirilmiş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov tərəfindən alimə təqdim olunub. Qeyd edək ki, Esmira xanım Həsən bəy Zərdabi haqqında silsilə məqalə və “Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri”, “Həsən bəy Məlikov Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti” kimi kitabların da müəllifidir.21.08.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU “IV BAKI BEYNƏLXALQ KİTAB SƏRGİ-YARMARKASI”NDA İŞTİRAK EDƏCƏK

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 16-18 sentyabr 2015-ci ildə keçiriləcək kitab yarmarkasında Əlyazmalar İnstitutunun əlyazmalar əsasında nəşrə hazırladığı kitablar, türkdilli, farsdilli və ərəbdilli əlyazmaların çap kataloqları, əlyazmaların elektron ekspozisiya nümunələri, xarici dövlətlərin kitabxana və muzeylərində qorunan Azərbaycana aid əlyazmaların bəzilərinin elektron versiyaları və fotofaksimelisi, institutun xəzinəsində saxlanılan nadir əlyazma nümunələri, əslinə uyğun bərpa edilmiş kitab cildləri, bəzi nadir əski çap kitabları və s. nümayiş etdiriləcək.
İnanırıq ki, İnstitutumuz tərəfindən sərgilənən ədəbiyyat öz orijinallığı baxımından xüsusilə seçildiyi üçün yarmarkaya gələn kitab həvəskarları və geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacaq və onlarda Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti barədə böyük təəssürat yaradacaq.

Sərgi haqqında ətraflı məlumatı saytımızın elanlar bölməsindən əldə edə bilərsiz.19.08.2015

AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN “İKİLİ STANDARTLARIN DÜNYA NİZAMI VƏ MÜASIR AZƏRBAYCAN” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan” kitabı çapdan çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, aktual mövzularda elmi əsərlərlə vaxtaşırı geniş oxucu auditoriyasının diqqətini cəlb edən akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda gedən proseslərin geniş siyasi-sosioloji və elmi-fəlsəfi şərhini verir. Bu baxımdan görkəmli alimin yeni kitabı da olduqca təqdirəlayiqdir.
Akademik Ramiz Mehdiyev bu kitabında da geniş elmi axtarışlara söykənərək Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin qorunmasının əsaslarını ətraflı şərh edir və buna maneələr yaradan amilləri açıq şəkildə göstərib... 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014