AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

21.08.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU “IV BAKI BEYNƏLXALQ KİTAB SƏRGİ-YARMARKASI”NDA İŞTİRAK EDƏCƏK

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 16-18 sentyabr 2015-ci ildə keçiriləcək kitab yarmarkasında Əlyazmalar İnstitutunun əlyazmalar əsasında nəşrə hazırladığı kitablar, türkdilli, farsdilli və ərəbdilli əlyazmaların çap kataloqları, əlyazmaların elektron ekspozisiya nümunələri, xarici dövlətlərin kitabxana və muzeylərində qorunan Azərbaycana aid əlyazmaların bəzilərinin elektron versiyaları və fotofaksimelisi, institutun xəzinəsində saxlanılan nadir əlyazma nümunələri, əslinə uyğun bərpa edilmiş kitab cildləri, bəzi nadir əski çap kitabları və s. nümayiş etdiriləcək.
İnanırıq ki, İnstitutumuz tərəfindən sərgilənən ədəbiyyat öz orijinallığı baxımından xüsusilə seçildiyi üçün yarmarkaya gələn kitab həvəskarları və geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacaq və onlarda Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti barədə böyük təəssürat yaradacaq.

Sərgi haqqında ətraflı məlumatı saytımızın elanlar bölməsindən əldə edə bilərsiz.19.08.2015

AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN “İKİLİ STANDARTLARIN DÜNYA NİZAMI VƏ MÜASIR AZƏRBAYCAN” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan” kitabı çapdan çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, aktual mövzularda elmi əsərlərlə vaxtaşırı geniş oxucu auditoriyasının diqqətini cəlb edən akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda gedən proseslərin geniş siyasi-sosioloji və elmi-fəlsəfi şərhini verir. Bu baxımdan görkəmli alimin yeni kitabı da olduqca təqdirəlayiqdir.
Akademik Ramiz Mehdiyev bu kitabında da geniş elmi axtarışlara söykənərək Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin qorunmasının əsaslarını ətraflı şərh edir və buna maneələr yaradan amilləri açıq şəkildə göstərib... 


19.08.2015

AKADEMİK ARIF MEHDIYEVİN ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİ TƏTQİQATÇILAR ÜÇÜN TUTARLI MƏNBƏDİR

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin tərtibçi-müəllifi olduğu biblioqrafik göstərici Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri, Amerika Aeronavtika və Astronavtika İnstitutunun üzvü, Dövlət Mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Arif Mehdiyevin 1960-2015-ci illərdə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə nəşr edilmiş monoqrafiya, elmi sessiya, simpozium və konfrans materiallarında, dövri mətbuat səhifələrində dərc olunmuş məqalələrini əhatə edir. Biblioqrafiyaya daxil edilmiş materiallar xronoloji qaydada yerləşdirilmişdir.


15.08.2015

İNSTİTUTUMUZUN DİREKTORU AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ GÖRKƏMLİ CƏRRAH CAVAD HEYƏTİN QƏBİRÜSTÜ ABİDƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

Avqustun 14-də İkinci Fəxri Xiyabanda tanınmış cərrah, türkoloq alim, professor Cavad Heyətin qəbirüstü abidəsinin açılışı və xatirəsini anma mərasimi keçirilib.
Tədbirdə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Teymur Kərimli, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, mərhumum ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, akademik Teymur Kərimli görkəmli cərrahın adı ilə bağlı olan bütün tədbir və mərasimlərdə daim yaxından iştirak etmişdir. Professor C.Heyətin tibb sahəsində qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, türk xalqlarının keçmişi, milli folklor və eləcə də islamşünaslığa dair tədqiqatlarını, o cümlədən Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri, şifahi xalq ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq, folklor, ədəbi tənqid, publisistika və s. məsələlərə dair yazdığı əsərləri nəzərə alaraq demək olar ki, bu iki alimi elmi, ədəbi-bədii və s. bağlar sıx birləşdirmiş və bu, onlar arasında həm də daimi mənəvi bağlılığa səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, akademik T.Kərimlinin abidənin açılış mərasimində də iştirakı yuxarıda deyilənlərin əyani sübutudur.24.07.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HƏSƏN BƏY MƏLİKOV ZƏRDABİNİN “BAKI ŞƏHƏR DUMASINDA FƏALİYYƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAPA HAZIRLANMIŞDIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Həsən bəy Zərdabinin 1897-1907-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətini əks etdirən «Деятельность Гасан Бека Меликова (Зардаби) в Бакинской Городской Думе (1897-1907)» (“Həsən bəy Məlikov Zərdabinin “Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti”) adlı rus dilində kitab çapa hazırlanmışdır.
Kitabı tərtib edən və ön sözün müəllifi İnstitutun “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tar.ü.f.d. Esmira Cavadova, elmi redaktoru elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 555 səhifədən ibarət olan kitab 21 iyul 2015-ci il tarixində Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 11 fevral 2015-ci il tarixli, 1 saylı iclasının qərarı ilə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
Kitabda ilk dəfə tanınmış ictimai xadim və vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyəti “Kaspi” qəzetinin materialları əsasında işıqlandırılmış və dumanın iclasları haqqında şərhlər verilmişdir. Kitab tarixçilər, iqtisadçılar, Həsən bəy Zərdabi irsini öyrənənlər və geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.13.07.2015

“KİTABXANA İNNOVATIKASININ ELMİ NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ” ADLI MONOQRAFİYA ÇAPDAN ÇIXIB

Kitabın müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Nərminə Abdullayeva, elmi məsləhətçisi İnstitutun direktor müavini. fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, ixtisas redaktorları Əlyazmalar İnsitutunun “Elektron resurslar” şöbəsinin müdiri Firəngiz Hüseynova və “Kitabxana və elmi informasiya” şöbəsinin müdiri Qutiyera Cəfərovadır.
Monoqrafiyada qabaqcıl xarici nəzəriyyə və təcrübədə kitabxana innovasiyalarının tətbiqi məsələləri, onların növləri, innovasiya fəaliyyətinə təkan verən zəruri amillər, innovativ kitabxana xidmətinin forma və metodları araşdırılmış, elmi-təcrübi fəaliyyətdə kitabxanaların innovativ inkişafına təkan verəcək konkret təkliflər verilmişdir.07.07.2015

VETERANLARI TƏBRİK EDİRİK!

04 iyul 2015-ci il tarixdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının iclasında uzun illər səmərəli fəaliyyət və işgüzarlıqlarına görə AMEA prezidentinin 01 may 2014-cü il tarixli 64 saylı sərəncamına əsasən, aşağıda adları göstərilən bir qrup alim və digər əməkdaşlara AMEA “Birləşmiş Veteranlar Şurası” tərəfindən “Əmək veteranı” adı və vəsiqəsi təqdim edilmişdir. 

1.Haqverdiyev Həmid Adil oğlu
2.Musayeva Azadə Şahbaz qızı
3.Nurəliyeva Tahirə Nurulla qızı
4.Ramazanov Arif Feyzulla oğlu
5.Feyziyev Tahir Nəriman oğlu
6.Nəsibova Lətifə Ağabala qızı
7.Şamilova Ofelya Hacıyevna

Əmək veteranı vəsiqəsini təqdim edən İnstitutun direktor müavini fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva- Kəngərli əməkdaşların bundan sonra da yorulmadan çalışacaqlarına əmin olduğunu bildirmiş, elmi və yaradıcı işlərində uğurlar diləmişdir.03.07.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELEKTRON RESURSLAR BAZASI DAHA DA ZƏNGİNLƏŞİR

2015-ci ilin fevral ayında Misir Ərəb Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydy AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşdur. Görüş zamanı Əlyazmalar İnstitutu ilə Misir Mədəniyyət Mərkəzi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.Artıq yaradılmış əməkdaşlığın nəticələrindən biri olaraq Misir Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən ərəb dilində 5 min adda kitabın elektron versiyası Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunmuşdur. Həmin kitablar islam tarixinə və ərəb ədəbiyyatına dair əsərlər, eləcə də ayrı-ayrı ensklopediyalar və poeziya toplularıdır. Onlardan bir-neçə nümunə aşağıdakılardır :
1.Əhdəs ət-tərix əl-isləmi-Əbdüssəlam əttərmənini
2.Çingizxan-Sərvət Akaşa
3.Cəmhərət Əşar əl-arab fil-Cahiliyyə vəl-isləm- Əbu Zeyd Məhəmməd əl-Quraşi
4. Simar əl-qulub- Əbu Mənsur əs-Səalibi
5.Əl-əlam-Xeyrəddin Zirikli
6. Qisas əl-ənbiya – Əbdülhəmid Cövdət əs-Səhar

Təqdim olunan nəşrlər arasında ərəb mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Cübran Xəlil Cübranın ingilis dilində yazdığı əsərlərinin ərəb dilinə tərcümələri, eləcə də Avropa ədəbiyyatından bir sıra digər tərcümələr də mövcuddur.
Qeyd edək ki, Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunmuş ərəbdilli kitabların hazırda elektron bazasının yaradılması prosesi həyata keçirilir. Yaxın zamanda ərəbdilli kitabların elektron bazası oxucularımızın istifadəsinə təqdim olunacaq. Ümidvarıq ki, bu nəşrlər elmi tədqiqatla məşğul olan alim və mütəxəssislərimiz üçün dəyərli mənbə olacaq.30.06.2015

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ŞEİRLƏRİ İSTANBULUN TOPQAPI SARAY MUZEYİNDƏKI FATEH ALBOMUNDA

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin Topqapı Saray Muzeyi ilə apardığı danışıqlar nəticəsində əldə etdiyi razılığa əsasən İnstitutun “Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”nin müdiri Nigar Babaxanlı İstanbulda elmi ezamiyyətdə olmuş, Topqapı sarayı muzeyində saxlanan eksponatlar üzərində araşdırma aparmışdır. Onun nəzərdən keçirdiyi bu muzey eksponatları içərisində Fateh albomundakı miniatür sənəti və xəttatlıq nümunələri sənətkarlıq baxımından yüksək dəyəri ilə seçilir.Bu əsərlərin müəllifləri içərisində Türkiyə, İran və Orta Asiya nümayəndələrinin adlarına rast gəlirik. Bunlardan Sultan Əli Yəqubi, Əbdürrəhim Xarəzmi, Şeyx Mahmud Hərəvi, Ustaq Məhəmməd Siyahqələm və başqalarını göstərmək olar.


22.06.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

“Elm və təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Samirə Əliyevanın “Şərəf xanım Ər-Rumi və “Divan”ı (tekstoloji-filoloji tədqiqat və mətn)” kitabı nəşr edilmişdir. Kitabda XIX əsr Osmanlı ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Şərəf xanımın ədəbi irsi mətnşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından ətraflı tədqiq edilmiş, şairin şeirlər toplusu-divanının mətni verilmişdir. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Azadə Musayevadır.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014