ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

02.02.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU İSLAM ƏLYAZMALARI ASSOSİASİYASININ ÜZVÜ SEÇİLİB

İslam Əlyazmalar Assosiasiyası:
• İslam Əlyazmalar kolleksiyalarındandaha çox istifadə imkanlarının artırılması və gələcək nəsillər üçün qorunub ötürülməsi məqsədilə onların kataloqlaşdırılması, bərpası, elektronlaşdırılması, akademik nəşrlərinin hazırlanması üçün standartları və qaydaları işləyib hazırlayır.
• İslam Əlyazmalar kolleksiyalarının qorunması və idarə olunması istiqamətində ən yüksək etik və peşəkar standartları təbliğ edir.
• İslam Əlyazmalar kolleksiyalarının qorunması və idarə olunması ilə bağlı İslam əlyazmaları üzrə (əsasən kodikologiya və fənlər) təqaüdlər ayırır.
• Kembric Universitetində keçirilən illik konfransda İslam əlyazmalar kolleksiyasının idarə olunması və saxlanılması il bağlı təqaüdlərin təqdim olunması üçün platforma təşkil edir.
• Əlyazmalar və onların qorunub saxlanması ilə bağlı geniş online resurslarla təmin edir.
• İslam Əlyazmaları üzrə təqaüdlər və İslam Əlyazmaları kolleksiyalarının qorunması məqsədilə qrantlar təqdim edir.
• Kembric Universitetinin kitabxanası ilə birgə əlyazmların kataloqlaşdırılması, konservasiyası, elektronlaşdırılması və nəşri üzrə müntəzəm treninqlər, eləcə də İslam kodikologiyası fənni üzrə illik seminarlar təşkil edir.
• İslam əlyazmaları ilə elmi və professional şəkildə məşğul olan fərdi şəxslər , İslam əlyazmaları kolleksiyaları ilə məşğul olan təşkilatlar arasında əlaqələri genişləndirir.
İslam Əlyazmaları Assosiasiyasının üzvləri İslam Əlyazmalar Kolleksiyaları qorunub saxlanan kitabxanalar və muzeylər, eləcə də İslam Əlyazmaları ilə elmi və peşəkar şəkildə məşğul olan şəxslərdir. Dünyanın 25 ölkəsindən(Misir, Özbəkistan, ABŞ, İtaliya, Macarıstan,Fransa, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, İran, Albaniya, Əlcəzair, Hindistan, Mərakeş və s.) 600-ə yaxın üzvü vardır. üzvlərin səs vermə hüququ, qrantlar təqdim etmək, eləcə də treninqlərdə və konfranslarda iştirak etmək hüququ vardır.
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu bu imkandan yayarlanaraq yeni layihələrə və əməkdaşlıqlara ümid edir. Bu hadisə Azərbaycan elmini və Tarixini dünyada tanıtmaq üçün İnstitut qarşısında yeni qapılar açır.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014