ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

07.05.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN YAZILI ABİDƏLƏR XƏZİNƏSI ZƏNGİNLƏŞİR

Səfər çərçivəsində prof. N.Paşayeva və Universitetin beynəlxalq inkişaf üzrə direktoru Lieyzl Elder "Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycanşünaslıq və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi"nin yaradılması ilə əlaqədar Anlaşma Memorandumu imzalamışlar. 2013-cü ildən başlayraq Mərkəz çox uğurlu, məsuliyyətli proqram çərçivəsində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə geniş fəaliyyət göstərir. Bu gün o, Azərbaycan ərazisində mövcud olan qədim mədəniyyət və dilləri öyrənmək məqsədilə İngiltərədə yaradılmış yeganə elmi mərkəzdir.

 

Səfər zamanı professor Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetinin zəngin kitabxanalarından hesab olunan Bodleyn kitabxanasını ziyarət etmiş, burada orta əsrlər dövrünə aid bir sıra dünya, xüsusilə Şərq klassiklərinin, o cümlədən dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazmaları və onlara çəkilmiş miniatürlərlə tanış olmuşdur. Bodleyn kitabxanasında professor N.Paşayevaya Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazmasının elektron versiyası hədiyyə edilmişdir.
Bir neçə ay öncə Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin fəaliyyəti rəsmən Oksford Universitetinin saytında yerləşdirilmişdir. Bu möhtəşəm hadisə münasibətilə may ayının 5-də Respublikanın aparıcı ziyalılarının iştirakı ilə M.V.Lomonosov adına MDU-nun Bakı Filialında təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Təqdimat mərasimində Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinin XVI əsr əlyazmasının elektron versiyasından nəfis tərtibatda hazırlanmış nüsxəni professor Nərgiz Paşayeva AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə təqdim etmişdir. Akademik Akif Əlizadə həmin əlyazmanı dünyanın zəngin və nadir əlyazma xəzinəsinə malik olan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna mühafizə olunması və tədqiqat aparan alim və mütəxəssislərin istifadəsi üçün vermişdir.
Beləliklə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondu daha bir əlyazma ilə zənginləşmişdir.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014