ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

28.04.2016

MƏHTIMQULU FƏRAQİNİN KİTABININ YENİ NƏŞR TƏQDİMATI

Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA prezidenti, akademik Akif Əlizadə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında tarixən mehriban qonşuluq , dostluq və yoldaşlıq münasibətlərinin olduğunu bildirmişdir. O, hər zaman Türkmən-Azərbaycan xalqlarının birliyini, ictimai, siyasi və ədəbi əlaqələrinin möhkəm olduğunu nəzərə çatdırmışdır. Bildirmişdir ki, XIX əsrdə yaşamış, türkmən xalqının böyük oğlu, görkəmli şair Məhtimqulu Fəraqinin 1914-cü  ildə daşbasma üsulu ilə Buxara şəhərində çap edilmiş “Divan”ının AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan nüsxəsi   üzə çıxarılmış, transliterasiya edilərək nəşr edilmişdir. Kitabın təkrar işıq üzü görməsində akademik İsa Həbibbəylinin, akademik Teymur Kərimlinin, fil.ü.e.d.Paşa Kərimovun və İsmixan Osmanlının əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
    Yeni nəşr olunmuş kitab  Türkmənistan Elmlər Akademiyasının   prezidenti, müxbir üzv Meret Aşurbayevə təqdim edilmişdir. Meret Aşurbayev də öz növbəsində AMEA prezidentinə, o cümlədən akademiklər İsa Həbibbəyliyə, Teymur Kərimliyə müxtəlif xatirə hədiyyələri təqdim etmişdir.
     Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Türkmən-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixi kökləri barədə müfəssəl məlumat vermiş, yeni nəşrin əhəmiyyətindən danışmışlar.
      Tədbirin sonunda Məhtimqulu Fəraqi “Divan”ının Azərbaycanda  nəşrinə görə akademik İsa Həbibbəyli, akademik Teymur Kərimli və Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı İsmixan Osmanlı Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən diplomla təltif olunmuşlar.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014