ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

12.10.2016

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA MULTİKULTURALİZMƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA KONFRANSI

O, bu günlərdə Bakıda keçirilən V Beynəlxalq Humanitar Forumun da bunu  bir daha təsdiqlədiyini qeyd etmişdir. Akademik fikirlərini belə yekunlaşdırmışdır: “Bu gün Azərbaycan bütün dünyaya multikulturalizmin ən yüksək nümunəsini göstərir. Akademiyada keçirilən tədbirlərı də buna nümunə saya  bilərik. Fikrimcə, Əlyazmalar İnstitutunda təşkil olunan bu konfrans Azərbaycan multikulturalizminin qədim və orta çağlarına açar olacaq”.
     Daha sonra Azərbayca Respublikası Prezidentinin millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşüviri, akademik Kamal Abdullayev konfransı giriş sözü ilə açaraq ölkəmizdəki tolerantlıq mühitindən, multikultural dəyərlərin tarixi köklərindən danışmışdır. O, 2016-cı ilin ölkə başçısı tərəfindən multikulturalizm ili elan olunmasının elm adamları üzərinə ciddi vəzifələr qoyduğunu bildirmişdir: “Multikulturalizm cənab Prezident tərəfindən dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilmişdir. Avropada multikulturalizmin iflasa uğradığı bir vaxtda o, Azərbaycanda elmi-nəzəri fikrin əsasına, insanların həyat tərzinə cevrilmişdir”. Dövlət müşaviri bu tədbirlər çərçivəsində “Azərbaycan multikulturalizm ədəbi-bədii qaynaqları” adlı kitabın nəşr olunduğunu bildirmişdir. Akademik kitabın rus variantının artıq nəşr olunduğunu və ingilis variantının da ilin sonunadək nəşr olunacığını bildirmişdir.
        Sonra konfransın mövzusu ətrafında  Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gündüz İsmayılov, Misir Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Əhməd Sami Elaydin və insitutut əməkdaşları çıxış etmişlər.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014