ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

12.12.2016

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ YIĞINCAQ KEÇİRİLMİŞDİR

Sonra institutun elmi məsələlər üzrə direktor müavini, fil. ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli çıxış edərək böyük tarixi şəxsiyyətin Azərbaycan ictimai-siyasi fikrindəki yerindən danışmışdır. O, Ümummilli liderin 1969-1986-cı illərdə sovet hakimiyyətinin ən yüksək eşalonunda təmsil olunarkən Azərbaycanı postsovet məkanında lider respublikaya çevirməsi barədə məlumat vermişdir. A.Əliyeva –Kəngərli dahi şəxsiyyətin ikinci qayıdışının da tarixi bir zərurət olduğunu bildirmişdir. O, demişdir: “Ölkə qarşıdurmalar, hərc-mərclik girdabında idi, xalq yalnız dahi Heydər Əliyevin onu xilas edə biləcəyinə əmin idi. H.Əliyev ona uzanmış əlləri ümidsiz qoymadı, qısa müddətdə ölkəni böhrandan çıxarıb, böyük iqtisadi-siyasi inkişaf yoluna gətirdi. Bugünkü uğurlarımızın müəllifi, baş memarı H.Əliyevdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onun müəyyənləşdirdiyi strategiyanı öz fəaliyyəti ilə daha da zənginləşdirməkdədir. Azərbaycan xalqı öz Prezidenti ətrafında sıx birləşmişdir.”
          A.Əliyeva-Kəngərli daha sonra AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Heydər Əliyevin xatirsəi ilə bağlı çap olunmuş yeni kitablardan danışmışdır. O, həmin kitabların bir biblioqrafik göstərici olaraq H.Əliyevin zəngin irsini araşdaranlara ən yaxşı köməkçi olacağını əmin olduğunu bildirmişdir.
           Sonra digər tədbir iştirakçıları öz ürək sözlərini və Ümummilli liderlə bağlı xatirələrini söyləmişlər.  ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014