ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

31.03.2017

ERMƏNİ SOYQIRIMLARI ƏLYAZMA QAYNAQLARINDA

İnstitutun baş elmi işçisi t.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə “Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımlar tarixi mənbələrdə” adlı məruzə ilə çıxış edib. O, Heredotun köçəri adlandırdığı erməniləri Qafqazda, İranda, Türkiyədə dəfələrlə türk xalqına qarşı ən qəddar cinayətkar əməllərə əl atdıqlarını qeyd etdi.
Fil.ü.e.d. professor Kamandar Şərifov “Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə еrməni-müsəlman davası” əsərində erməni vəhşilikləri” mövzusu ətrafinda məruzə etdi. O, Sovet dövründən erməni vəhşilikləri haqqında əsərlərin çapının mümkün olmadığını nəzərə çatdırdı, yalnız Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra arxivlərdə saxlanılan həmin əsərlərin işıq üzü gördüyünü bildirdi. K.Şərifov daha sonra pakistanlı polkovnik Məsud Əxtar Şeyxin “Yalanlar, yalanlar, bir daha yalanlar” kitabı haqqında məlumat verdi.
Daha sonra fil.ü.f.d. aparıcı elmi işçi Əkrəm Bağırov “Məmməd Səid Ordubadinin “Qanlı sənələr” əsərində erməni terroru” kitabının ərsəyə gəlməsi haqqında danışdı. O, qeyd etdi ki, əsəri 1980-ci illərin sonunda çapa hazırlasa da, yalnız 1990-cı illərin əvvəlində onu nəşr etmək mümkün olub.
Fil.ü.f.d. aparıcı elmi işçi Yusif Bağırov “Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında mart soyqırımı” adlı məruzə ilə tədbiri davam etdirdi. O, Üzeyir Hacıbəylinin 1918-ci ilə qədər əsasən felyeton yaradıcılığı ilə məşğul olsa da, həmin il Cümhuriyyətin rəsmi qəzetində ciddi siyasi yazılarla çıxış etdiyini diqqətə çatdırdı.
Sonra məruzələr ətrafında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavinləri, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, elmi katib, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə çıxış etdilər. Sonda elmi sessiyanın materiallarının kitab kimi çap edilməsi təklif edildi.

 


ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014