ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

10.04.2017

AKADEMİK VASİM MƏMMƏDƏLİYEV HAQQINDA DƏYƏRLİ TƏDQİQAT İŞİ

Qeyd edək ki, dissertant işi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor , Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi altında yerinə yetirib.
          Iclası dissertasiyanın ərsə gəldiyi şöbənin – “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Kamandar Şərifov açaraq sözü dissertanta verib. Fuad Nurullayev dissertasiya haqqında qısa məlumat verərək əsərdə Quranşünaslığın iki mərhələdə öyrənildiyini bildirib. O, birinci mərhələni Vasim Məmmədəliyevəqədərki mərhələ, ikinci mərhələni isə Vasim Məmmədəliyev mərhələsi adlandırıb. Dissertant çıxışında Quranın tərcümə tarixinə də baş vuraraq, müqəddəs kitabımızın ilk dəfə Uzun Həsən dövründə dilimizə çevrildiyini vurğulayıb. Tədqiqaqtçı V.Məmmədəliyevin tərcüməsini özündə təfsir və tərcüməni birləşdirən əsər kimi xarakterizə edib. 
Dissertasiya ətrafında “Farsdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d. Nəsib Göyüşov, institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, fil.ü.e.d.Tərlan Quliyev,  ilahiyyat ü.f.d., dosent Zəkiyyə Əbilova, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorları  Əkrəm Həsənov, Rübabə Şirinova, fil.ü.f.d.Əzizağa Nəcəfov, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əməkdaşları, tarix.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov, tarix.ü.f.d. Dilavər Əzimov çıxış etmişlər.  Onlar dissertasiyanın AAK-ın dissertasiyalar qarşısında qoyduğu tələblərə cavab verdiyini və növbəti mərhələyə buraxılmasını tövsiyə ediblər. ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014