ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

24.05.2017

AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ AMEA-NIN RƏYASƏT HEYƏTİNDƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ HAQQINDA MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ EDİB

Akademik Azərbaycanın tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərin, dillərin kəsişmə nöqtəsi olduğuna görə multikultural və çoxdilli ölkə kimi tanındığını vurğulayıb. O,  qloballaşan dünyada dillərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri və zənginləşmə prosesi barədə məlumat verib. Akademik müxtəlif amillərin, təbii-coğrafi, siyasi-iqtisadi şəraitin təsiri altında bir sıra qədim və müasir dillərin məhv olduğunu nəzərə çatdırıb.
Məruzəçi müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin saflığına həmişə diqqət və qayğı göstərildiyini vurğulayıb: "Ulu öndər Heydər Əliyev dövlət dilinin qorunmasına müstəqil dövlət quruculuğunun prioritet istiqaməti kimi yanaşıb, dilimizlə bağlı dərin məzmunlu fikirlərində Azərbaycan ədəbi dilinin saflığının təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Prezident İlham Əliyev Ümummilli liderin dil siyasətini inamla davam etdirərək Azərbaycan dilinin tədrisinin və tədqiqinin yaxşılaşdırılması, işləkliyinin genişləndirilməsi və saflığının qorunmasını təmin edib".
Müasir zamanda dilimizə sirayət edən ən təsirli mənbənin kütləvi informasiya vasitələri olduğunu söyləyən akademik son illər bu sahədə dövlət səviyyəsində görülən işlərdən danışıb: "Dil siyasəti dövlət səviyyəsində nəzarətdə saxlanılır və Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdə AMEA-nın alim və mütəxəssisləri yaxından iştirak edirlər. Qarşıda görüləcək işlər çoxdur. Bu işlərin böyük bir hissəsi Akademiyanın, Humanitar Elmlər Bölməsinin, Dilçilik İnstitutunun üzərinə düşür".
Hər bir dilin fonetik, morfoloji, leksik və sintaktik səviyyələrdən ibarət olduğunu deyən Teymur Kərimli dilimizdə bu istiqamətlərdə rast gəlinən pozuntular haqqında geniş məlumat verib, problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən mexanizmin hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Akademik məruzəsinin sonunda dilimizin saflığının qorunması, dilçilik elminin nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafı üçün təkliflər səsləndirib.
Məruzə dinlənildikdən sonra müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb. Rəyasət Heyəti ilk mərhələdə AMEA-nın magistrant və doktorantları üçün "Ana dilimizi necə bilirik" adlı müsabiqənin keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Həmçinin, bölməyə küçə reklam, elan və afişalarda dil pozuntularının aradan qaldırılması ilə bağlı Dilçilik İnstitutunun Monitorinq şöbəsinin məlumatları əsasında cərimələrin tətbiq edilməsi mexanizminin hazırlanması məqsədilə yuxarı instansiyalara müraciət edilməsi, orta və ali məktəblərdə "Ritorika" fənninin keçirilməsi problemi üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə məsləhətləşmələrin aparılması, müəssisələrdə işə qəbul zamanı Azərbaycanlılardan və başqa etnik qrupların nümayəndələrindən dövlət dilindən lazımi səviyyədə imtahan götürülməsi və inşa yazılması barədə müvafiq dövlət təşkilatları qarşısında vəsatətin qaldırılması ilə bağlı tövsiyələr verilib. Qərarda "Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğəti"nin təkmilləşdirilərək böyük tirajla çapı və yayımı, "Nitq mədəniyyəti” monoqrafiyasının yenidən işlənilmiş nəşrinin hazırlanmasına dair tapşırıqlar yer alıb.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014