ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

22.09.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU İLƏ FRANSA MİLLİ KİTABXANASI ARASINDA ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR

Ezamiyyət dövründə A.Əliyeva-Kəngərli Fransa Milli Kitabxanasının Fransua Mitteran adına əsas kompleksində, eləcə də əlyazmaların və qədim kitabların toplandığı  Rişelye binalarında mühafizə olunan qiymətli fondlarla tanış olub. Mari Jenevyeva-Quesdon A.Əliyeva-Kəngərliyə fondların tərkibi, onlardan istifadə və mühafizə məsələləri barədə məlumat vermiş, qonağı Fransa kralı V Karl Valuanın (1338-1380) hakimiyyəti illərindən indiyədək kitabxanaya daxil olmuş ən qiymətli əlyazama kolleksiyaları ilə tanış edib. A.Əliyeva-Kəngərli “Jak Mentelin əlyazma kolleksiyası”, “Genyer” toplusu, “Kolber” kitabxanası, Volter və Monetinin şəxsi kolleksiyalarına daxil olan əlyazma və qədim kitablar nümayiş  olunan salonlarda olmuş, onların bərpa və restravrasiya, həmçinin rəqəmsallaşdırma proseslərini əyani müşahidə edib. Görüş zamanı qeyd olunub ki, Fransa Milli Kitabxanasında qorunan 32 milyonluq fondun təxminən 10 faizi “Qallika” proqramı çərçivəsində elektronlaşdırılaraq İnternet üzərindən oxucuların istifadəsinə verilib. Eyni zamanda, tərəflər arasında qədim kitabların və əlyazmaların rəqəmsal formatda emal edilməsi, qorunması və mübadiləsi, Dünya Elektron Kitabxanası vasitəsilə oxuculara çatdırılması mövzusunda geniş fikir mübadiləsi aparılıb. A.Əliyeva-Kəngərli öz növbəsindəm AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun müvafiq sahədə əldə etdiyi təcrübəni həmkarının diqqətinə çatdırmış, son illərdə insitututun əldə etdiyi naliyyətlər və tətbiq etdiyi yüksək texnologiyalar (avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemləri, əlyazmaların multimedik informasiya köşkləri vasitəsilə virtual sərgilənməsi platformaları və s) barədə geniş məlumat verib. A.Əliyeva-Kəngərlinin kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitablar, o cümlədən Əlyazmalar İnstitutunun fondunda qorunan müxtəlif dillərdəki əlyazmaların kataloqları fransalı departament rəhbərinin böyük marağına səbəb olub.
Fransa Milli Kitabxanası tərəfindən isə Əlyazmalar İnstitutuna ərəb ədəbiyyatı tarixində məşhur məqamə ustası kimi tanınan Əbu Muhamməl əl-Qasim əl-Həririnin (1054-1122) “Məqamələr toplusu” (köçürülmə tarixi 1236-37-ci illər) və məşhur isfahanlı riyaziyyatçı-astronom Əbdürrəhman əs-Sufinin “Kitab süvar əl-kəvakib” (“Sabit ulduzlar kitabı”)  əsərinin əlyazma nüsxələri (köçürülmə tarixi 1417-ci il) elektron şəkildə hədiyyə edilib.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014