ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

26.02.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA XOCALI FACİƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ANIM MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

A.Əliyeva-Kəngərli bu gün ölkəmizin hər yerində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirildiyini bildirdi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verdi. O, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşkil etdiyi “Xocalıya ədalət” kampaniyasının artıq ciddi rezonans doğurduğunu, bir çox ölkələrin Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanımağa başladığını vurğuladı.
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov çıxışına tarix boyu ermənilərin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi facilərdən danışmaqla başladı. O, 1905-1906-cı illərdə, 1918-ci ildə ermənilərin əli ilə törədilən cinayətlərin arxasında onların havadarlarının dayandığını bildirdi. P.Kərimov qeyd etdi ki, Azərbaycan  xalqı heç vaxt intiqam, qisas hissi ilə yaşamayıb, amma hiyləgər və qəsbkar ermənilərlə münasibətdə ehtiyatlı olmalıyıq. O, fikrini Qarabağın erməni işğalından mütləq azad olacağına inandığını bəyan etməklə bitirdi.
İnstitutun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov Xocalı faciəsi zamanı son damla qanınadək vuruşmuş insanların şücaət və qəhrəmanlığından söhbət açdı. O, həmin hadisələrin artıq ədəbiyyatda öz əksini tapdığını, Xocalı qəhrəmanlarının, faciə qurbanlarının bədii obrazlarının  yaradıldığını bildirdi. Ə.Nəcəfov nümunə olaraq mərhum xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Xocalım, ay Xocalım” şeirindən misallar gətirdi.
Sonra Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.e.d. və hadisələrin canlı şahidi Raqub Kərimov  hadisələrin xronologiyasına nəzər saldı. O, hələ fevralın 19-da ermənilərin Xocalını atəşə tutduğunu və əhalini öz yurd-yuvalarından çıxarmaq istədiyini bildirdi. Lakin xocalıların sona qədər mətanət və ləyaqətlə dayandığını qeyd etdi. Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Yusif Günaydın Xocalı qırğınını törədənlərin nə o dünyada, nə də bu dünyada bağışlanmayacaqlarını dedi.
Tədbirin sonunda Xocalıya həsr olunmuş “Ataya məktub” filmi nümayiş olundu.  İnstitutun  Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin təşkilatçılığı ilə hazırlanmış sərgidə Xocalı haqqında yeni əsərlər nümayiş etdirildi.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014