ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

07.05.2018

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

Seminarı Əlyazmalar İnstitunun direktoru, akademik Teymur Kərimli açaraq Ulu Öndərin bütün mənalı ömrünü Azərbaycanın tərəqqisinə həsr etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, Ümummilli Lider hələ sovet hakimiyyəti dövründən başlayaraq, böyük uzaqgörənliklə dövlət müstəqilliyimiz üçün zəmin hazırlamış, bu gün çoxlarının həsəd apardığı Azərbaycanın böyük iqtisadi, elmi və mədəni potensialını yaratmışdır. T.Kərimli daha sonra respublikamızın müstəqillik yolunda ilk kövrək addımlarını atdığı illərdə xarici və daxili təzyiqlərə məruz qaldığını və yalnız Ulu Öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində xilas olaraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu bildirmişdir.
Dahi şəxsiyyətin Azərbaycanın elmi potensialının yüksəlməsində, maddi və mənəvi mədəniyyətinin qorunub, inkişaf etdirilməsində misilsiz xidmətlərini qeyd edən T.Kərimli Əlyazmalar İnstitunun da məhz onun qayğı və diqqəti sayəsində formalaşdığını bildirmişdir. O, bu gün Ulu Öndərin siyasi kursunun   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli “Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” adlı məruzəsində respublikamızda elmin və mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı Ulu Öndərin imzaladığı fərman və sərəncamlardan, onların reallaşmasından və cəmiyyətimizin həyatındakı rolundan danışıb.  Elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa kərimov isə “Əlyazmalar İnstitutunun ən böyük hamisi (Heydər Əliyev)” adlı məruzəsində Respublika Əlyazmalar Fondunun Əlyazmalar İnstitunda çevrilməsi sahəsində Ulu Öndərin gördüyü işlər barədə məlumat verib. O, deyib ki, totalitar sovet rejimində bunu etmək olduqca çətin və mürəkkəb bir iş idi, amma Ümummilli Liderin diqqət və qayğısı sayəsində bu, mümkün oldu. Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d., prof. Kamandar Şərifov da öz çıxışında Heydər Əliyevin yazılı abidələrimizə diqqət və qayğısı barədə söhbət açıb.
İnstitutun elmi katib, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə Ulu Öndərin gənclər siyasəti, onun rəhbərliyi altında təşkil olunan Gənclər Forumu və digər beynəlxalq tədbirlər haqqında məlumat verib.  Daha sonra baş elmi işçi, tarix ü.e.d. Tahirə Həsənzadə, aparıcı elmi işçi, fil.ü.e.d., prof. Raqub Kərimov, aparıcı elmi işçi Yusif Bağırzadə Ümummilli Liderin Azərbaycan elminə və təhsilinə verdiyi töhfələrdən söhbət açıblar. 
Tədbirin sonunda “Heydər Əliyev 95 – Müstəqilliyimiz əbədidir” mövzusunda kitab sərgisinin nümayişi olub.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014