ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

08.12.2016

ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ LİQASI NƏZDİNDƏKİ İNSTİTUTUN DİREKTORU ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUB

           İnstitutun Akt zalında keçirilən görüşü elmi məsələlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov açaraq eyni profilli tədqiqat müəssisəsinin rəhbərini Bakıda görməkdən məmnun olduğunu bildirib. O, Ərəb Ölkələri Liqası kimi məşhur qurumun nəzdində fəaliyyət göstərən bir institutla M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanması barədə danışıqları yüksək qiymətləndirib. Sonra P.Kərimov sözü Feysəl əl Hafyana verib.
            Misirli qonaq Ərəb Əlyazmaları İnstitutunun 1946-cı ildə yarandığını, Misirdə yerləşməsinə baxmayaraq, Misir hökumətinə deyil, Ərəb Ölkələri Liqasına tabe olduğunu bildirmişdir. O, institutda əlyazmaların bərpasının,  kataloqlaşdırılmasının və elektronlaşdırılmasının həyata keçirildiyini qeyd edib. O, institutun məqsədinin ərəb əlyazmalarının dünyaya açılması olduğunu bildirib. Qonaq Ərəb Əlyazmaları İnstitutunun hazırladığı bir neçə kitabı və kataloqu M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə edib.
            Sonra institutun elmi işlər ürə direktor müvini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli çıxış edərək  M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun uzun müddət Əlyazmalar Fondu kimi fəaliyyət göstərdiyini, 1986-cı ildə umummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə instituta çevrildiyini bildirib. O, ölkə başçısı İlham Əliyevin bu gün instituta xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşdığını vurğulayıb.
            İnstititun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov Əlyazmalar İnstitutunun strukturlarından, institutda aparılan bərpa, kataloqlaşdırma, elektronlaşdırma və tədqiqat işlərindən danışmışdır. Ə.Nəcəfov M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda əsasən üç dildə-fars, ərəb və türk dillərində tədqiatlar aparıldığını qeyd edib.
            Görüşdən sonra qonaq institutun sərgi salonu, Gigiyena və bərpa laborotoriyası ilə tanış olmuşdur.   ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014